Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Využíváte nezabezpečené připojení k těmto stránkám. Pro přechod na zabezpečené navštivte stránku https://farnost-krpole.cz
Pořad bohoslužeb od 13.srpna 2017 do 3.září 2017
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 13.srpna19. neděle v mezidobí07:30za ✠ Ludmilu Zeiskovou a ✠ rodinu Faldíkovu
09:30za vnuka Tomáše, Boží ochranu a dary Ducha Svatého
18:30za ✠ manžela Vladimíra a žijící rodinu
Od pondělí 14.srpna do soboty 19.srpna zde mše svaté nebudou slouženy.
Neděle 20.srpna20. neděle v mezidobí07:30za ✠ Františka Adámka, rodiče a sourozence
09:30za ✠ rodiče Barošovy a Hermanovy
18:30za Miloše Koláčka
Od pondělí 21.srpna do soboty 26.srpna zde mše svaté nebudou slouženy.
Neděle 27.srpna21. neděle v mezidobí07:30za farníky
09:30za Jana a Boženu Čoupkovy
18:30za ✠ syna Igora
Od pondělí 28.srpna do čtvrtku 31.srpna zde mše svaté nebudou slouženy.
Pátek 1.září17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za žijící rodinu
Sobota 2.záříJedeme na pouť do Neratova (odjezd v 7.00)
12:00za novomanžele Ludmilu a Václava Šimkaninovy
Neděle 3.září22. neděle v mezidobí07:30za Anežku Grůzovou
09:30za rodiče a rodiny Kamených a Štukavcovy
18:30za ✠ Jana Šalanského a žijící rodinu
19:30biblická hodina

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.
Po dobu topné sezóny budou mše sv. v pondělí, čtvrtek a sobotu v kapli Zvěstování. Z tohoto důvodu bude otevřen pouze boční vchod.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.