Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Využíváte nezabezpečené připojení k těmto stránkám. Pro přechod na zabezpečené navštivte stránku https://farnost-krpole.cz
Pořad bohoslužeb od 18.června 2017 do 25.června 2017
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 18.června11. neděle v mezidobí
FARNÍ DEN
07:30za farníky
09:30za biřmovance
18:30
19:25modlitba večerních chval
19:30biblická hodina
Pondělí 19.červnaDomov důchodců Kociánka09:30
Památka
sv. Jana Nepomuka Neumanna,
biskupa
07:30za tetu Boženu, Terezu a Marii
Úterý 20.červnaPamátka
sv. Aloise,
řeholníka
Mše svatá není sloužena!
Středa 21.června18:00
Čtvrtek 22.června18:30na poděkování Srdci Ježíšovu
Pátek 23.červnaSLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
17:45adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za Josefa Řídkého - za dary Ducha Svatého a za Boží pomoc a ochranu
Sobota 24.červnaSLAVNOST
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
07:30za ✠ Jana, Žofii a Jiřího Adámkovy
10:00za novomanžele Jana a Adelheid Hanáčkovy
Neděle 25.června12. neděle v mezidobí07:30za farníky
09:30za Janu a Aloise Maštalířovy
18:30za ✠ Jaroslava Auera
19:25modlitba večerních chval

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.
Po dobu topné sezóny budou mše sv. v pondělí, čtvrtek a sobotu v kapli Zvěstování. Z tohoto důvodu bude otevřen pouze boční vchod.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.