Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 22.5.2017

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Úterý 23.5.2017

1. čtení: Sk 16,22-34
Žalm: Zl 138
Evangelium: Jan 16,5-11

Středa 24.5.2017

1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Žalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15

Čtvrtek 25.5.2017

1. čtení: Sk 1,1-11
Žalm: Zl 47(46)
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Mt 28,16-20

Pátek 26.5.2017

1. čtení: Sk 18,9-18
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,20-23a

Sobota 27.5.2017

1. čtení: Sk 18,23-28
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28

Neděle 28.5.2017

1. čtení: Sk 1,12-14
Žalm: Zl 27(26)
2. čtení: 1Pt 4,13-16
Evangelium: Jan 17,1-11a