Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 2.5.2016

1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a

Úterý 3.5.2016

1. čtení: 1Kor 15,1-8
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14

Středa 4.5.2016

1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Žalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15

Čtvrtek 5.5.2016

1. čtení: Sk 1,1-11
Žalm: Zl 47(46)
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Lk 24,46-53

Pátek 6.5.2016

1. čtení: Sk 18,9-18
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,20-23a

Sobota 7.5.2016

1. čtení: Sk 18,23-28
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28

Neděle 8.5.2016

1. čtení: Sk 7,55-60
Žalm: Zl 97(96)
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20
Evangelium: Jan 17,20-26