Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 15.9.2014

1. čtení: Zid 5,7-9
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27

Úterý 16.9.2014

1. čtení: 1Kor 12,12-14.27-31a
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 7,11-17

Středa 17.9.2014

1. čtení: 1Kor 12,31-13,13
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 7,31-35

Čtvrtek 18.9.2014

1. čtení: 1Kor 15,1-11
Žalm: Zl 118
Evangelium: Lk 7,36-50

Pátek 19.9.2014

1. čtení: 1Kor 15,12-20
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 8,1-3

Sobota 20.9.2014

1. čtení: 1Kor 15,35-37.42-49
Žalm: Zl 56
Evangelium: Lk 8,4-15

Neděle 21.9.2014

1. čtení: Iz 55,6-9
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16aTisk stránky