Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 24.4.2017

1. čtení: Sk 4,23-31
Žalm: Zl 2
Evangelium: Jan 3,1-8

Úterý 25.4.2017

1. čtení: 1 Pt 5,5b-14
Žalm: Zl 89
2. čtení: 2. čtení:
Evangelium: Mk 16,15-20

Středa 26.4.2017

1. čtení: Sk 5,17-26
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,16-21

Čtvrtek 27.4.2017

1. čtení: Sk 5,27-33
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,31-36

Pátek 28.4.2017

1. čtení: Sk 5,34-42
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 6,1-15

Sobota 29.4.2017

1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-30

Neděle 30.4.2017

1. čtení: Sk 2,14.22-28
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: 1Pt 1,17-21
Evangelium: Lk 24,13-35