Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Mládež

Využíváte nezabezpečené připojení k těmto stránkám. Pro přechod na zabezpečené navštivte stránku https://farnost-krpole.cz

Nedělní společenství

Společenství mladých se schází každých čtrnáct dní v klubovně kostela. Naše setkávání se střídá s biblickými hodinami otce Jahody. Náplní našich setkání je modlitba ve svých různých formách, zpívání, sdílení životních zkušeností a nejen to... ;) Program není stanoven striktně, jsme nakloněni novým podnětům a nápadům.

Není nás ale mnoho a tudíž velmi uvítáme každou novou tvář. Setkáváme se po nedělních večerních mších, tzn. kolem 19.30.

Společný duchovní život ale neomezujeme pouze na nedělní spolčo, každoročně se účastníme duchovních cvičení pořádaných naší farností, na které jsou taktéž zváni všichni, kteří mají zájem o sdílení duchovního života s lidmi na stejné vlně... :)

Mládež z farnosti Brno - Královo Pole