Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka – leden 2015

My tři králové jdeme k Vám ....

tak koledovalo 7 skupinek koledníků z naší farnosti. Vyšli za hvězdou naděje v lidskou odpovědnost, soudržnost a nesobeckost. V současné době se mnoha lidem nedaří, mají hluboko do kapsy. Pokud mohu soudit z reakcí lidí, které jsme navštívili, řekla bych, že ačkoliv je materiální krize, není krize lidských srdcí, soucitu a empatie. Těch, kteří chtějí pomoci méně šťastným, nemajetným, nemocným, opuštěným, zkrátka potřebným, je stále hodně. A já jsem moc ráda, že jsem je poznala. To, že se neuzavíráme před utrpením druhých, že cítíme odpovědnost za slabší, za lidi žijící na okraji společnosti, svědčí o naší velikosti a o stavu celé společnosti. Média často upozorňují na darebáctví, nesvědomitost a chamtivost, na okrádání slabých nemocných a starých lidí. A tato sdělení nás naplňují skepsí. Myslím, že by bylo dobré, psát také o lidech obětavých nezištně pomáhajících, velkodušných a nesobeckých. Aby bylo vše v rovnováze.

Všem dárcům ze srdce děkujeme.

V roce 2016 se v Brně vybralo za velké pomoci koledníků a dárců 1 915 126 Kč. Na této sbírce se podílelo 357 skupinek koledníků.
Charita děkuje, že pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka je realizována dobrovolníky.

Naši královopolští koledníci byli v lednu 2016 obdarováni částkou 54 394,- Kč.

Farní charita děkuje všem koledníkům Tříkrálové sbírky i těm, kteří tuto dobročinnou akci jakkoliv podpořili.

Za farní charitu v Králově Poli Mária Volková