Pořad bohoslužeb
Pořad bohoslužeb od 5.července 2020 do 19.července 2020
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 5.červenceSLAVNOST
SV. CYRILA, MNICHA A
METODĚJE, BISKUPA
PATRONŮ EVROPY A HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
07:30za farníky
09:30za † Marii Kalandrovou, manžela Stanislava, syny Stanislava a Pavla, žijící rodinu a za duše v očistci
18:30za Annu Tomanovou
Od pondělí 6.července do čtvrtku 9.července zde mše svaté nebudou slouženy.
Pátek 10.července17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30
Sobota 11.červenceSvátek
sv. Benedikta opata,
patrona Evropy
07:30
11:00svatba Michaela a Jitky Peterkových a křest jejich dcery Elišky
15:00za † Zdeňka Fryčara a pohřeb
Neděle 12.července15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30za dceru Bronislavu s rodinou a prosba za Boží ochranu
18:30za † rodiče Šamánkovy a prarodiče Šmerdovy
Pondělí 13.červencePamátka
sv. Jindřicha
07:00za rodinu
Od úterý 14.července do soboty 18.července zde mše svaté nebudou slouženy.
Neděle 19.července16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Karla Havlíčka a celou † rodinu
09:30za farníky
18:30za † manžela a jeho rodiče

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.