Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 17.února 2019 do 24.února 2019
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 17.února6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30za † Jaroslavu Šalanskou a Jana Šalanského
18:30za † Miloslava Mičánka, † Josefa Mičánka a rodinu
Od pondělí 18.února do úterý 19.února zde mše svaté nebudou slouženy.
Středa 20.února18:00za † Jiřího Horníčka
Ve čtvrtek 21.února zde mše svatá nebude sloužena.
Pátek 22.únoraSvátek
Stolce svatého apoštola Petra
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30na poděkování za Boží pomoc a ochranu maminky
Sobota 23.února08:30OD 8:30 - CELODENNÍ ADORACE ZA NEMOCNÉ
Neděle 24.února7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30za † manžela Miroslava, žijící rodinu a dar víry
18:30za rodiče Alžbětu a Josefa, bratry Zdeňka a Květoslava, manželku Alenku a syna Marka Nováčkovy

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.