Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 9.prosince 2018 do 16.prosince 2018
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 9.prosince2. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za manžele Kateřinu a Adama Blažejovy
09:30za farníky
18:30za Jiřího Pavelku a Pavla Knota
Od pondělí 10.prosince do úterý 11.prosince zde mše svaté nebudou slouženy.
Středa 12.prosincePamátka
Panny Marie Guadalupské
18:00za † Anni Pancovou a † rodinu
Ve čtvrtek 13.prosince zde mše svatá nebude sloužena.
Pátek 14.prosincePamátka
sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † Štefana Petruše, sourozence a rodiče
Sobota 15.prosince14:00MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
14:00 - 17:00
Neděle 16.prosince3. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za farníky
09:30za vnuka Jana a Boží ochranu
18:30za syna Tomáše

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.