Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 16.ledna 2020 do 26.ledna 2020
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 16.ledna18:00
Pátek 17.lednaPamátka
sv. Antonína opata
17:30adorace za prohloubení úcty k Panně Marii a za usmíření, obrácení a sjednocení našeho národa
18:30za rodinu Pavlíkovu a Vlachovu
Sobota 18.lednaPamátka
Panny Marie
Matky jednoty křesťanů
07:30na poděkování za 55 let života jáhna Pavla Součka s prosbou o Boží pomoc a požehnání
Neděle 19.ledna2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30za † Drahomíru a Jindřicha Melounovy a rodiče
18:30
Pondělí 20.lednaPamátka
sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků
07:00za † P. Libora Salčáka
09:30(mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Úterý 21.lednaMše svatá není sloužena!
Středa 22.lednaPamátka
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
18:00za Květoslava Nováčka a duše v očistci
Čtvrtek 23.ledna18:00
Pátek 24.lednaPamátka
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † Ludmilu, Julia, Jiřího a Evu Kubínovy
Sobota 25.lednaSvátek
Obrácení sv. Pavla, apoštola
07:30na poděkování za Boží pomoc a ochranu
Neděle 26.ledna3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Lydii Balaštíkovou
09:30za farníky
18:30za dar víry pro rodinu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.