Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 14.června 2019 do 23.června 2019
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Pátek 14.června17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † Karla Sommera a syna Karla
Sobota 15.červnaPamátka
sv. Víta, mučedníka
07:30Rq. za Radka Levého
Neděle 16.červnaSLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE07:30 za farníky
09:30za všechny dárce na nové varhany a zdárný průběh veškerých příprav na jejich stavbu
18:30za nemocné a umírající
19:30biblická hodina
Pondělí 17.červnaDomov důchodců Kociánka09:30za duše v očistci
07:30za kmotřence
Úterý 18.červnaMše svatá není sloužena!
Středa 19.červnaPamátka
sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa
18:00za kněžská povolání
Čtvrtek 20.červnaSLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ18:00na † dárce naší farnosti
Pátek 21.červnaPamátka
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30 za paní starostku a obec
Sobota 22.červnaPamátka
sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků
07:30Rq. za Marii Kosinovou
Neděle 23.června12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30 za † Jana, Žofii a Jiřího Adámkovy
18:30za † dárce naší farnosti

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.