Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 17.června 2018 do 24.června 2018
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 17.června11.NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za bratra Zdeňka Nováčka a duše v očistci
09:30za farníky
křest Kristiána Michaela Fiľo
18:30
Pondělí 18.červnaDomov důchodců Kociánka09:30
18:00
Úterý 19.červnaPamátka
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Mše svatá není sloužena!
Středa 20.června18:00za rodinu Tatíčkovu
Čtvrtek 21.červnaPamátka
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
13:00Rq za Jana Ulmu a pohřeb
18:00
Pátek 22.červnaPamátka
sv. Paulína Nolánského, biskupa
17:15adorace společenství Modlitby matek
18:30 za † synovce, zdraví jeho maminky a rodinu
Sobota 23.června07:30Rq za Olgu Královou
12:00na poděkování za 80 let života paní Marie Brázdové a za přijaté milosti a dobrodiní
18:00adorace společenství Modlitby matek
Neděle 24.červnaSLAVNOST
NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
07:30za † Jana, Žofii a Jiřího Adámkovy
09:30 za žijící a † rodinu Hanáčkovu
10:30křest Anny Fictumové
17:15 adorace společenství Modlitby matek
18:30za rodiče Müllerovy a prarodiče Touškovy
19:30biblická hodina

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.
Mše svaté v pondělí, čtvrtek a sobotu jsou vždy v kapli Zvěstování (vyjma slavností). Z toho důvodu bude otevřen pouze pravý boční vchod.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.