Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 22.dubna 2018 do 29.dubna 2018
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 22.dubna4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30za † dvě matky, manžele a dva syny
09:30za † Ivana Drápala
18:30za † rodinu Vernerovu a † Hanu Kučerovou
Pondělí 23.dubnaDomov důchodců Kociánka09:30za farníky
Svátek
sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
18:00
Úterý 24.dubnaPamátka
sv. Jiří, mučedníka
Mše svatá není sloužena!
Středa 25.dubnaSvátek
sv. Marka, evangelisty
18:00za † Jaroslava Auera
Čtvrtek 26.dubna18:00za † Karla Havlíčka
Pátek 27.dubna17:30adorace za mládež
18:30za † Jaroslava Auera
Sobota 28.dubna07:30Rq. za Jana Podrackého
Neděle 29.dubna5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30za Miloše Winklera
09:30na poděkování za dar 87 let života s prosbou o Boží ochranu
18:30
19:30biblická hodina

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.
Mše svaté v pondělí, čtvrtek a sobotu jsou vždy v kapli Zvěstování (vyjma slavností). Z toho důvodu bude otevřen pouze pravý boční vchod.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.