Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 14.října 2018 do 21.října 2018
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 14.říjnaSLAVNOST
VÝROČÍ
POSVĚCENÍ CHRÁMU
07:30za farníky
09:30 za žijící a † rodinu Synkovu
18:30na poděkování za 60 let života
Pondělí 15.říjnaDomov důchodců Kociánka09:30
Památka
sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
18:00
Úterý 16.říjnaPamátka
sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska
Mše svatá není sloužena!
Středa 17.říjnaPamátka
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18:00za rodiny Jordánkovu a Kofroňovu
Čtvrtek 18.říjnaSvátek
sv. Lukáše, evangelisty
18:00za žijící a † rodinu Mrázkovu a Cvečkovu
Pátek 19.října17:30adorace - mládež
18:30za † Annu Anitu Trubákovou
za † Marii Juránkovou
Sobota 20.října07:30
Neděle 21.října29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
(MISIJNÍ NEDĚLE)
07:30za † a žijící rodinu Hložkovu a Horákovu
09:30za farníky
18:30za dar zdraví
19:30biblická hodina

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.