Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 13.října 2019 do 20.října 2019
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 13.říjnaVÝROČÍ POSVĚCENÍ NAŠEHO CHRÁMU07:30za žijící a † rodinu Synkovu
09:30za Terezičku Adámkovou a † rodiče a sourozence
11:00na poděkování
18:30za † rodiče Liškovy
Pondělí 14.říjnaDomov důchodců Kociánka09:30
Památka
sv. Kalista I., papeže
18:00
Úterý 15.říjnaMše svatá není sloužena!
Středa 16.říjnaPamátka
sv. Hedviky, řeholnice
18:00 za † Stanislava Kostku Vrbku a jeho žijící a † rodinu
Čtvrtek 17.říjnaPamátka
sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18:00
Pátek 18.říjnaSvátek
sv. Lukáše, evangelisty
17:30 adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † Jiřího Klímu
Sobota 19.říjnaPamátka
sv. Pavla od Kříže, kněze
07:30za † Stanislava Kostku Vrbku a jeho žijící a † rodinu
Neděle 20.října29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
DEN MODLITEB ZA MISIE
07:30za farníky
09:30za † Žofii, Jana a Jiřího Adámkovy
18:30za † kamarády a jejich blízké
19:30biblická hodina

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!

Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.

Během školního roku je každou neděli při mši svaté v 9.30 po dobu kázání pro děti od 3 do 7 let připraven program v učebně. Sraz dětí je vždy po přečtení evangelia pod obrazovkou v boční chodbě.