Kalendář farnosti

Zobrazují se události ve farnosti, které se uskuteční v nejbližších 30-ti dnech. Pro přidání nové události, pište na adresu info@farnost-krpole.cz. Farní kalendář si můžete přidat do svého Google Kalendáře.

Pondělí 17.01.2022

18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Středa 19.01.2022

17:00 - 17:45 Náboženství Výuka náboženství pro 1. až 9. třídu. Zobrazit v kalendáři Google

Čtvrtek 20.01.2022

16:30 - 17:30 Katecheze Dobrého Pastýře Zpěvárna Katecheze pro děti od 3 do 6 let. Více informací naleznete na adrese https://farnost-krpole.cz/dobrypastyr/ Zobrazit v kalendáři Google

19:00 - 20:00 Modlitby matek Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Pátek 21.01.2022

19:15 - 20:15 Biblická hodina Učebna v kostele Posezení nad Písmem s jáhnem Pavlem. Aktuálně se čte evangelium podle Lukáše. Zobrazit v kalendáři Google

19:15 - 20:15 Příprava k biřmování Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Neděle 23.01.2022

15:00 - 18:00 Setkání rodin - Tvoření Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Pondělí 24.01.2022

18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Středa 26.01.2022

17:00 - 17:45 Náboženství Výuka náboženství pro 1. až 9. třídu. Zobrazit v kalendáři Google

Čtvrtek 27.01.2022

16:30 - 17:30 Katecheze Dobrého Pastýře Zpěvárna Katecheze pro děti od 3 do 6 let. Více informací naleznete na adrese https://farnost-krpole.cz/dobrypastyr/ Zobrazit v kalendáři Google

19:00 - 20:00 Modlitby matek Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Pátek 28.01.2022

19:15 - 20:15 Příprava k biřmování Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Pondělí 31.01.2022

18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Středa 02.02.2022

17:00 - 17:45 Náboženství Výuka náboženství pro 1. až 9. třídu. Zobrazit v kalendáři Google

Čtvrtek 03.02.2022

16:30 - 17:30 Katecheze Dobrého Pastýře Zpěvárna Katecheze pro děti od 3 do 6 let. Více informací naleznete na adrese https://farnost-krpole.cz/dobrypastyr/ Zobrazit v kalendáři Google

19:00 - 20:00 Modlitby matek Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Pátek 04.02.2022

19:15 - 20:15 Biblická hodina Učebna v kostele Posezení nad Písmem s jáhnem Pavlem. Aktuálně se čte evangelium podle Lukáše. Zobrazit v kalendáři Google

Sobota 05.02.2022

15:00 - 18:00 Setkání synodálních skupin Třetí termín pro setkání synodálních skupinek naší farnosti.

V tomto čase Vám je k dispozici celý prostor kostela k tomu, abyste se sešli a věnovali se následujícímu:

 1. Společná modlitba za průběh synody
 2. Četba úryvku Písma svatého
 3. 1. kolo sdílení - cílem je osobní sdílení zkušenosti jednotlivce ke zvolené otázce
 4. Chvíle pro ztišení a přestávka (15 minut)
 5. 2. kolo sdílení - vyjádření toho, co se mě dotklo ve sdílení druhých, anebo toho, co jsem si při naslouchání druhým uvědomil jako nový vhled do diskutované otázky. Cílem je rozlišit hlas Ducha Svatého.
 6. Modlitba díkůvzdání
 7. Vypracování písemného souhrnu
Zobrazit v kalendáři Google

Pondělí 07.02.2022

18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Středa 09.02.2022

17:00 - 17:45 Náboženství Výuka náboženství pro 1. až 9. třídu. Zobrazit v kalendáři Google

Čtvrtek 10.02.2022

16:30 - 17:30 Katecheze Dobrého Pastýře Zpěvárna Katecheze pro děti od 3 do 6 let. Více informací naleznete na adrese https://farnost-krpole.cz/dobrypastyr/ Zobrazit v kalendáři Google

19:00 - 20:00 Modlitby matek Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Pátek 11.02.2022

19:15 - 20:15 Příprava k biřmování Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Sobota 12.02.2022

15:00 - 18:00 Setkání synodálních skupin Třetí termín pro setkání synodálních skupinek naší farnosti.

V tomto čase Vám je k dispozici celý prostor kostela k tomu, abyste se sešli a věnovali se následujícímu:

 1. Společná modlitba za průběh synody
 2. Četba úryvku Písma svatého
 3. 1. kolo sdílení - cílem je osobní sdílení zkušenosti jednotlivce ke zvolené otázce
 4. Chvíle pro ztišení a přestávka (15 minut)
 5. 2. kolo sdílení - vyjádření toho, co se mě dotklo ve sdílení druhých, anebo toho, co jsem si při naslouchání druhým uvědomil jako nový vhled do diskutované otázky. Cílem je rozlišit hlas Ducha Svatého.
 6. Modlitba díkůvzdání
 7. Vypracování písemného souhrnu
Zobrazit v kalendáři Google

Pondělí 14.02.2022

18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru Zpěvárna Zobrazit v kalendáři Google

Středa 16.02.2022

17:00 - 17:45 Náboženství Výuka náboženství pro 1. až 9. třídu. Zobrazit v kalendáři Google