Farní oznámení
  • V sobotu je Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
  • V neděli je 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  • V pátek v 17.30 je adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
  • Mše svaté budou v týdnu slouženy dle aktuálního rozpisu.
  • Nedělní bohoslužby v 7.30 budou vysílány živě na našem YouTube kanále.

  • Od středy 19.5.2021 je obnovena výuka náboženství. Výuky se mohou účastnit děti, které podstoupily v daném týdnu ve škole antigenní testování s negativním výsledkem.