Farní oznámení
  • V pondělí je Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
  • Ve středu je Památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
  • V pátek je Památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
  • V sobotu je Památka sv. Kryštofa Magallanese a druhů, mučedníků
  • V neděli je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ