Farní oznámení
  • V pondělí je Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna a druhů, mučedníků
  • Ve čtvrtek je Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
  • V neděli je 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  • Mše svaté budou v týdnu slouženy dle aktuálního rozpisu.

  • V sobotu 25. září ve 14:00 bude svatá zpověď dětí, které nyní přistoupí k prvnímu svatému přijímání. To se uskuteční den poté v neděli při mši svaté v 9:30. Prvokomunikanti si v neděli s sebou přinesou svíce k obnovení křestního slibu.

  • V pátek 1. října začne příprava na svátost biřmování po mši svaté ve zpěvárně a také biblická hodina po mši svaté v učebně v kostele.