Farní oznámení
  • V neděli je KVĚTNÁ NEDĚLE

  • Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude 1.4.2023 od 14.00 do 16.00.

  • V neděli 26.3. od 15.30 se uskuteční ve zpěvárně workshop vázání jarních věnců s pí.Charvátovou z Řečkovic - autorkou projektu "Roztroušené kytičky". Akce je benefiční, peníze za materiál, který použijeme, půjde na brněnskou organizaci Ereska (pro pacienty s roztroušenou sklerózou) Vše bude nachystáno na místě, je možno si donést navíc větvičky z přírody, břečťan, buxus, jehličnany atp. Přihlásit se můžete u Marie Škvařilové (774 153 434)

  • V neděli 26. března se v našem kostele uskuteční již 7. ročník Misijního štrúdlování. Kdo se bude chtít zapojit, může v pátek a v sobotu 24. a 25. března přinést upečený štrúdl do sakristie. V neděli 26. 3. bude možné štrúdly zakoupit a tím přispět na Papežská misijní díla. Více informací na nástěnce u bočního vchodu.