Informace k nouzovému stavu

Milí farníci
vzhledem k nově ohlášným pravidlům ze strany ministerstva zdravotnictví je od pondělí 23. listopadu opět možné veřejné slavení bohoslužeb, byť stále v omezené míře. Nově platí, že se bohoslužeb, pohřbů a svateb může účastnit maximálně 20 osob. Rozhodli jsme se, že i při takovémto omezení má smysl veřejné slavení bohoslužeb v naší farnosti obnovit a to za následujících pravidel:

 • do odvolání bude zařazena mimořádná bohoslužba s nedělní platností, která bude každou sobotu v 16.00
 • pro účast na libovolné bohoslužbě (ve všední den i o víkendu) je nutné přihlásit se na této stránce
 • prostor kostela je rozdělen do 3 samostatných částí, mezi kterými není dovoleno účastníkům přecházet
 • v každé části může být až 20 účastníků
 • do tohoto počtu se nezapočítávají kněz, jáhni, ministranti, lektoři, varhaníci a kostelníci - tito se tedy přihlašovat nemusí
 • při přihlašování si volíte i část kostela a vstup, kterým budete moci na bohoslužbu přijít
 • musíte mít po celou dobu nasazenou roušku (mimo okamžiku přijetí Eucharistie)
 • musíte si při vstupu do kostela dezinfikovat ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního a bočního vchodu)
 • všichni musíte během bohoslužby sedět a dodržovat minimální odstup 2 metry od ostatních účastníků bohoslužeb, kteří nejsou součástí vaší rodiny
 • je-li to možné, přijímejte Eucharistii na ruku

Dispenz

Biskup Vojtěch uděluje dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě věřícím, kteří:

 • na sobě pociťují příznaky respiračních onemocnění
 • jsou součástí rizikové skupiny obyvatelstva (onemocněním či věkem)
 • se nemohli zúčastnit nedělní bohoslužby či bohoslužby s nedělní platností ve své farnosti z důvodu obsazení všech volných míst na všech bohoslužbách

Při přihlašování na bohoslužbu se, prosím, přihlašujte na všechny volné termíny. Pokud byste se rozhodli, že byste chtěli jít na bohoslužbu v 9.30, ale volno bude pouze na jiném termínu, přihlašte se na něj a zúčatněte se bohoslužby v tom termínu, na který jste se přihlásili.

Prožití neděle

Je nám jasné, že nedělních bohoslužeb a bohoslužeb s nedělní platností se bude moci zúčastnit jen zlomek našich farníků. Těm, kteří nebudou mít možnost se osobně zúčastnit doporučujeme využít některé z možností, které jsou popsány níže.

Přímé přenosy
Pro sledování přímých přenosů bohoslužeb můžete využít nabídky České televize, televize Noe, rádia Proglas a také nabídky jednotlivých farností. Seznam přenosů naleznete na adrese Mše online.

Domácí liturgie
Ekvivalentem, ne-li i lepší možností vzhledem k prohloubení naší víry a vztahu s Bohem je slavení domácí liturgie, která se skládá z Bohoslužby slova, rozjímání nad texty daného dne a Modlitby Páně. Liturgická čtení pro tento týden naleznete v sekci Duchovní život a svátosti - Liturgie. V neděli můžete využít stránky Dnešní čtení. Na každou neděli pro Vás i nadále připravíme na hlavní stránce krátké zamyšlení či jiný vhodný text, který můžete při domací liturgii použít.

Individuální duchovní služba a žehnání věnců

Možnost přistoupit ke svátosti smíření bude klasicky 30 minut před začátkem bohoslužby. I nadále však bude možné navštívit kostel pro individuální duchovní službu a to v neděli od 17.00 do 18.15, kdy bude také příležitost požehnat adventní věnce těm, kteří se nedostanou na žádnou z pořádaných bohoslužeb. Možnost přijetí eucharistie pro ty, kdo se nedostanou na žádnou z bohoslužeb bude v daném čase, vždy po čtvrt hodinách (první možnost bude v 17.15). Příležitost ke svátosti smíření bude v učebně.

Památka všech věrných zemřelých a Plnomocné odpustky

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho je z pověření papeže Františka možné letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý měsíc listopad. Více informací zde.

Pokyny k přihlašování

 • tlustě vyznačená pole musíte vyplnit
 • zvolte si termín bohoslužby (v seznamu uvidíte den, datum, čas, část kostela a počet volných míst pro daný termín)
 • vyplňte své celé jméno
 • zvolte, kolik míst chcete rezervovat (nejvýše 10 míst na jednu rezervaci)
 • pokud chcete, zadejte svůj email (po úspěšné rezervaci Vám na něj dojde potvrzení - zkontrolujte si i složku SPAM, pokud potvrzení nedorazí, nic se neděje, rezervace je i tak uložena v systému)
 • klikněte na tlačítko Rezervovat

V případě úspěšné rezervace se Vám na začátku stránky objeví zelený rámeček s informací o vytvořené rezervaci. Jeho součástí je i označení, kterým vchodem můžete vstoupit na bohoslužbu. Nastane-li někde v procesu zpracování rezervace chyba (např. jsou chybně vyplněna povinná pole či již není na bohoslužbě volné místo) zobrazí se červený rámeček s informací o chybě. V takovém případě musíte rezervační formulář vyplnit znovu.

Pokud chcete v rezervaci cokoli změnit, nebo rezervaci zrušit, napište na email J.Ridky@gmail.com

Aktuální obsazenost termínů

 • sobota 28. listopadu 2020 - 16:00 (hlavní loď) - počet volných míst 0
 • sobota 28. listopadu 2020 - 16:00 (kaple Andělská) - počet volných míst 1
 • sobota 28. listopadu 2020 - 16:00 (kaple Zvěstování) - počet volných míst 15
 • neděle 29. listopadu 2020 - 7:30 (hlavní loď) - počet volných míst 0
 • neděle 29. listopadu 2020 - 7:30 (kaple Andělská) - počet volných míst 5
 • neděle 29. listopadu 2020 - 7:30 (kaple Zvěstování) - počet volných míst 14
 • neděle 29. listopadu 2020 - 9:30 (hlavní loď) - počet volných míst 0
 • neděle 29. listopadu 2020 - 9:30 (kaple Andělská) - počet volných míst 9
 • neděle 29. listopadu 2020 - 9:30 (kaple Zvěstování) - počet volných míst 16
 • neděle 29. listopadu 2020 - 18:30 (hlavní loď) - počet volných míst 2
 • neděle 29. listopadu 2020 - 18:30 (kaple Andělská) - počet volných míst 5
 • neděle 29. listopadu 2020 - 18:30 (kaple Zvěstování) - počet volných míst 12