Informace k nouzovému stavu

Milí přátelé
aktuálně platí, že se bohoslužeb, pohřbů a svateb může účastnit tolik lidí, že obsazenost kostela bude maximálně 10% kapacity míst k sezení. Po kliknutí na jednotlivé otázky níže se dozvíte vše potřebné.

Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržování následujících pravidel:
 • pro účast na každé bohoslužbě, která je označená v rozpisu, je nutné přihlásit se na této stránce
 • prostor kostela je rozdělen do několika částí, do kterých se přímo přihlašujete, abychom zajistili Vaše rovnoměrné rozmístění v prostorách kostela
 • kněz, jáhni, ministranti, lektoři, varhaníci, kostelníci a schola se přihlašovat nemusí
 • musíte mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu či nanoroušku zakrývající nos i ústa (mimo okamžiku přijetí Eucharistie)
 • musíte si při vstupu do kostela dezinfikovat ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního a bočního vchodu)
 • všichni musíte během bohoslužby sedět a dodržovat minimální odstup 2 metry v jedné řadě od ostatních účastníků bohoslužeb, kteří nejsou součástí vaší rodiny
 • po příchodu se běžte usadit do části kostela, do které jste se přihlásili
 • je-li to možné, přijímejte Eucharistii na ruku
 • dle nařízení vlády je zakázáno pozdravení pokoje a hromadný zpěv při bohoslužbě (vyjma scholy)

Upozorňujeme, že bohoslužeb se od pondělí 1. března 2021 mohou účastnit pouze lidé z okresu Brno - město a Brno - venkov, které, dle vyjádření Ministerstva vnitra, jsou pro potřeby krizového opatření brány jako jeden celek. Pro účast na bohoslužbě totiž není udělena výjimka k opuštění okresu, ve kterém aktuálně pobýváte a případná policejní kontrola Vás tak vrátí zpět domů.

Při přihlašování na bohoslužbu se, prosím, přihlašujte na všechny volné termíny. Pokud byste se rozhodli, že byste chtěli jít na bohoslužbu v 9.30, ale volno bude pouze na jiném termínu, přihlašte se na něj a zúčatněte se bohoslužby v tom termínu, na který jste se přihlásili.

Biskup Vojtěch uděluje dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě věřícím, kteří:

 • na sobě pociťují příznaky respiračních onemocnění
 • jsou součástí rizikové skupiny obyvatelstva (onemocněním či věkem)
 • se nemohli zúčastnit nedělní bohoslužby či bohoslužby s nedělní platností ve své farnosti z důvodu obsazení všech volných míst na všech bohoslužbách

Přímé přenosy
Pro sledování přímých přenosů bohoslužeb můžete využít nabídky České televize, televize Noe, rádia Proglas a také nabídky jednotlivých farností. Seznam přenosů naleznete na adrese Mše online.

Domácí liturgie
Ekvivalentem, ne-li i lepší možností vzhledem k prohloubení naší víry a vztahu s Bohem je slavení domácí liturgie, která se skládá z Bohoslužby slova, rozjímání nad texty daného dne a Modlitby Páně. Liturgická čtení pro tento týden naleznete v sekci Duchovní život a svátosti - Liturgie. Můžete také využít stránky Dnešní čtení.

Přijetí eucharistie v neděli
Možnost přistoupit k eucharistii pro ty, kdo se z kapacitních důvodů nedostali na mši svatou bude v neděli v 10.30 v kostele. Na tento termín se není nutné hlásit.

Ke svátosti smíření je možné bez přihlašování přistoupit 30 minut před začátkem každé bohoslužby v učebně v kostele.

Pro přihlášení na bohoslužbu je nutné vyplnit formulář pod těmito otázkami a to následujícím způsobem:

 • tlustě vyznačená pole musíte vyplnit
 • zvolte si termín bohoslužby (v seznamu uvidíte den, datum, čas, část kostela a počet volných míst pro daný termín)
 • vyplňte své celé jméno
 • zvolte, kolik míst chcete rezervovat (nejvýše 10 míst na jednu rezervaci)
 • pokud chcete, zadejte svůj email, na který Vám bude zasláno potvrzení o vytvořené rezervaci
 • klikněte na tlačítko Rezervovat

Nastane-li někde v procesu zpracování rezervace chyba (např. jsou chybně vyplněna povinná pole či již není na bohoslužbě volné místo) zobrazí se červený rámeček s informací o chybě. V takovém případě musíte rezervační formulář vyplnit znovu.

Plánek kostela naleznete zde.

Pokud chcete v rezervaci cokoli změnit, nebo rezervaci zrušit, napište na email J.Ridky@gmail.com

Přihlašování na bohoslužby na další týden bude spuštěno 13. 4. 2021 ve 20.00.

Aktuální obsazenost termínů

Neděle 11. dubna 2021 - 7:30
UmístěníVolných míst
hlavní loď0
kaple Andělská0
kaple Zvěstování0
zpovědní chodba0
Neděle 11. dubna 2021 - 9:30
UmístěníVolných míst
hlavní loď0
kaple Andělská0
kaple Zvěstování0
zpovědní chodba0
Neděle 11. dubna 2021 - 18:30
UmístěníVolných míst
hlavní loď0
kaple Andělská0
kaple Zvěstování0
zpovědní chodba0