Informace k nouzovému stavu

Milí přátelé
aktuálně platí, že se bohoslužeb může účastnit tolik lidí, tak aby všichni mezi sebou dodržovali minimálně 2 metrové rozestupy ve všech směrech od ostatních účastníků bohoslužeb, kteří nejsou součástí jedné rodiny. Po kliknutí na jednotlivé otázky níže se dozvíte vše potřebné.

Pro účast na bohoslužbách je nutné dodržování následujících pravidel:
  • musíte mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu či nanoroušku zakrývající nos i ústa (mimo okamžiku přijetí Eucharistie)
  • musíte si při vstupu do kostela dezinfikovat ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního a bočního vchodu)
  • všichni musíte během bohoslužby dodržovat minimální odstup 1,5 metru ve všech směrech od ostatních účastníků bohoslužeb, kteří nejsou součástí vaší rodiny
  • pozdravení pokoje se vynechává
  • je-li to možné, přijímejte Eucharistii na ruku

Využívejte, prosím, celého prostoru kostela, ne jen hlavní loď. Pokud bychom před začátkem bohoslužby zjistili, že je hlavní loď neúměrně zaplněná a dochází tak k porušování pravidel, můžete být vyzváni, abyste se přesunuli do jiné části kostela.

Biskup Vojtěch uděluje dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě věřícím, kteří:

  • na sobě pociťují příznaky respiračních onemocnění
  • jsou součástí rizikové skupiny obyvatelstva (onemocněním či věkem)
  • se nemohli zúčastnit nedělní bohoslužby či bohoslužby s nedělní platností ve své farnosti z důvodu nedostatečné kapacity kostela

Přímé přenosy
Pro sledování přímých přenosů bohoslužeb můžete využít nabídky České televize, televize Noe, rádia Proglas či nabídky ostatních farností. Seznam přenosů naleznete i na adrese Mše online.

Domácí liturgie
Ekvivalentem, ne-li i lepší možností vzhledem k prohloubení naší víry a vztahu s Bohem je slavení domácí liturgie, která se skládá z Bohoslužby slova, rozjímání nad texty daného dne a Modlitby Páně. Liturgická čtení pro tento týden naleznete v sekci Duchovní život a svátosti - Liturgie. Můžete také využít stránky Dnešní čtení.

Přijetí eucharistie
Možnost přistoupit k eucharistii máte při každé slavené bohoslužbě v daném týdnu.

Ke svátosti smíření je možné přistoupit 30 minut před začátkem každé bohoslužby v učebně v kostele.