Informace k nouzovému stavu

Milí přátelé
vzhledem k nově ohlášným změnám ze strany ministerstva zdravotnictví jsou od neděle 27. prosince upravena pravidla pro slavení bohoslužeb. Nově platí, že se bohoslužeb, pohřbů a svateb může účastnit tolik lidí, že obsazenost kostela bude maximálně 10% kapacity míst k sezení. V naší farnosti to znamená dodržování následujících pravidel:

 • pro účast na každé bohoslužbě, která je označená v rozpisu, je nutné přihlásit se na této stránce
 • kněz, jáhni, ministranti, lektoři, varhaníci, kostelníci a schola se přihlašovat nemusí
 • musíte mít po celou dobu nasazenou roušku zakrývající nos i ústa (mimo okamžiku přijetí Eucharistie)
 • musíte si při vstupu do kostela dezinfikovat ruce (dezinfekce je k dispozici u hlavního a bočního vchodu)
 • všichni musíte během bohoslužby sedět a dodržovat minimální odstup 2 metry od ostatních účastníků bohoslužeb, kteří nejsou součástí vaší rodiny
 • je-li to možné, přijímejte Eucharistii na ruku
 • dle nařízení vlády je zakázáno pozdravení pokoje a hromadný zpěv při bohoslužbě (vyjma scholy)

Dispenz

Biskup Vojtěch uděluje dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě věřícím, kteří:

 • na sobě pociťují příznaky respiračních onemocnění
 • jsou součástí rizikové skupiny obyvatelstva (onemocněním či věkem)
 • se nemohli zúčastnit nedělní bohoslužby či bohoslužby s nedělní platností ve své farnosti z důvodu obsazení všech volných míst na všech bohoslužbách

Při přihlašování na bohoslužbu se, prosím, přihlašujte na všechny volné termíny. Pokud byste se rozhodli, že byste chtěli jít na bohoslužbu v 9.30, ale volno bude pouze na jiném termínu, přihlašte se na něj a zúčatněte se bohoslužby v tom termínu, na který jste se přihlásili.

Prožití neděle

Je nám jasné, že bohoslužeb se bude moci zúčastnit jen část zájemců. Těm, kteří nebudou mít možnost se osobně zúčastnit doporučujeme využít některé z možností, které jsou popsány níže.

Přímé přenosy
Pro sledování přímých přenosů bohoslužeb můžete využít nabídky České televize, televize Noe, rádia Proglas a také nabídky jednotlivých farností. Seznam přenosů naleznete na adrese Mše online.

Domácí liturgie
Ekvivalentem, ne-li i lepší možností vzhledem k prohloubení naší víry a vztahu s Bohem je slavení domácí liturgie, která se skládá z Bohoslužby slova, rozjímání nad texty daného dne a Modlitby Páně. Liturgická čtení pro tento týden naleznete v sekci Duchovní život a svátosti - Liturgie. Můžete také využít stránky Dnešní čtení.

Individuální duchovní služba

Ke svátosti smíření je možné bez přihlašování přistoupit 30 minut před začátkem každé bohoslužby v učebně v kostele. Možnost přistoupit k eucharistii pro ty, kdo se z kapacitních důvodů nedostali na mši svatou bude 24.1. v 10.30 v kostele.

Pokyny k přihlašování

 • tlustě vyznačená pole musíte vyplnit
 • zvolte si termín bohoslužby (v seznamu uvidíte den, datum, čas, část kostela a počet volných míst pro daný termín)
 • vyplňte své celé jméno
 • zvolte, kolik míst chcete rezervovat (nejvýše 10 míst na jednu rezervaci)
 • pokud chcete, zadejte svůj email, na který Vám bude zasláno potvrzení o vytvořené rezervaci
 • klikněte na tlačítko Rezervovat

Nastane-li někde v procesu zpracování rezervace chyba (např. jsou chybně vyplněna povinná pole či již není na bohoslužbě volné místo) zobrazí se červený rámeček s informací o chybě. V takovém případě musíte rezervační formulář vyplnit znovu.

Pokud chcete v rezervaci cokoli změnit, nebo rezervaci zrušit, napište na email J.Ridky@gmail.com

Plánek kostela naleznete na stránce s popisem prohlídky kostela a kláštera.

Přihlašování na bohoslužby na další týden bude spuštěno 24.1.2021 ve 20.00.

Aktuální obsazenost termínů

Sobota 23. ledna 2021 - 16:00
UmístěníVolných míst
kostel0
Neděle 24. ledna 2021 - 7:30
UmístěníVolných míst
kostel0
Neděle 24. ledna 2021 - 9:30
UmístěníVolných míst
kostel0
Neděle 24. ledna 2021 - 18:30
UmístěníVolných míst
kostel0