Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Misijní klubko dětí

V naší farnosti nově vzniklo Misijní klubko pro děti. Jedná se o kroužek pod záštitou Papežských misijních děl, ve kterém se děti ve věku 6-12 let svou Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí budou učit být pravými misionáři.

Děti budou například vyrábět výrobky pro Misijní jarmark, který už v naší farnosti známe. Kromě toho se dozví o „Misionářce lásky“ - Matce Tereze a podrobnosti o zemích, ve kterých misionáři působí.

Setkání budou probíhat zhruba 2x do měsíce, vždy v pátek od 16 do 17:15 hodin ve zpěvní síni vedle kostela.

Termíny klubka jsou:

Fotogalerie z akcí:

3. listopadu 2017 - Čtvrté setkání27. října 2017 - Třetí setkání13. října 2017 - Druhé setkání6. října 2017 - První setkání