Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 13.1.2020

1. čtení: 1Sam 1,1-8
Žalm: Zl 116B
Evangelium: Mk 1,14-20

Úterý 14.1.2020

1. čtení: 1Sam 1,9-20
Žalm: 1Sam 2
Evangelium: Mk 1,21b-28

Středa 15.1.2020

1. čtení: 1Sam 3,1-10.19-20
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 1,29-39

Čtvrtek 16.1.2020

1. čtení: 1Sam 4,1-11
Žalm: Zl 44
Evangelium: Mk 1,40-45

Pátek 17.1.2020

1. čtení: 1Sam 8,4-7.10-22a
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mk 2,1-12

Sobota 18.1.2020

1. čtení: 1Sam 9,1-4.17-19;10,1a
Žalm: Zl 21
Evangelium: Mk 2,13-17

Neděle 19.1.2020

1. čtení: Iz 49,3.5-6
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: 1Kor 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34