Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 24.2.2020

1. čtení: Jak 3,13-18
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 9,14-29

Úterý 25.2.2020

1. čtení: Jak 4,1-10
Žalm: Zl 55
Evangelium: Mk 9,30-37

Středa 26.2.2020

1. čtení: Jl 2,12-18
Žalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18

Čtvrtek 27.2.2020

1. čtení: Dt 30,15-20
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 9,22-25

Pátek 28.2.2020

1. čtení: Iz 58,1-9a
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 9,14-15

Sobota 29.2.2020

1. čtení: Iz 58,9b-14
Žalm: Zl 86
Evangelium: Lk 5,27-32

Neděle 1.3.2020

1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7
Žalm: Zl 51(50)
2. čtení: Rim 5,12-19
Evangelium: Mt 4,1-11