Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 6.4.2020

1. čtení: Iz 42,1-7
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 12,1-11

Úterý 7.4.2020

1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 71
Evangelium: Jan 13,21-33.36-38

Středa 8.4.2020

1. čtení: Iz 50,4-9a
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 26,14-25

Čtvrtek 9.4.2020

1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15

Pátek 10.4.2020

1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zd 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42

Sobota 11.4.2020

1. čtení: 1. čtení:
Žalm: Žalm:
Evangelium: Evangelium:

Neděle 12.4.2020

1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9