Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Liturgické čtení na tento týden

Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.

Pondělí 21.5.2018

1. čtení: Jak 3,13-18
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 9,14-29

Úterý 22.5.2018

1. čtení: Jak 4,1-10
Žalm: Zl 55
Evangelium: Mk 9,30-37

Středa 23.5.2018

1. čtení: Jak 4,13-17
Žalm: Zl 49
Evangelium: Mk 9,38-40

Čtvrtek 24.5.2018

1. čtení: Jer 31, 31-34
Žalm: Žl 110 (109)
Evangelium: Mk 14, 22-25

Pátek 25.5.2018

1. čtení: Jak 5,9-12
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mk 10,1-12

Sobota 26.5.2018

1. čtení: Jak 5,13-20
Žalm: Zl 141
Evangelium: Mk 10,13-16

Neděle 27.5.2018

1. čtení: Dt 4,32-34.39-40
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: Rim 8,14-17
Evangelium: Mt 28,16-20