Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Modlitby matek

Každý čtvrtek po mši svaté (19:15) se schází ve zpěvní síni skupina matek.
Modlíme se za rodiny a za jiné potřeby podle předem daného schématu, které je společné pro modlitby matek po celém světě.
Chcete-li se připojit, jste vítány.

Kontakt je:

Marie Benýšková
604 116 905