Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018
Místo Třída Rozvrh hodin Katecheta
Sakristie SLUNÍČKO
předškolní děti
Středa 17.00 - 17.45
přibližně jednou za měsíc
Markéta Hanáčková
Fara 1. třída Středa 17.00 - 17.45 Mgr. Hana Šatná
Kartouza 2. třída Středa 17.00 - 17.45 Ing. Jana Škaroupková
Učebna v kostele 3. a 4. třída Středa 17.00 - 17.45 Ing. Stanislav Synek
Zpěvárna 5. - 7. třída Středa 16.45 - 17.45 Ing. Eva Trtková
8. a 9. třída Středa 16.00 - 16.45

Informace pro rodiče o výuce náboženství ve farnosti Brno - Královo Pole a přihláška do výuky:

Kvízy pro děti z farnosti Brno-Královo Pole naleznete na záložce Kvíz.