Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017
Místo Třída Rozvrh hodin Katecheta
Sakristie SLUNÍČKO
předškolní děti
Středa 17.00 - 17.45
Jednou za 14 dní
Blanka Sáčková
Markéta Hanáčková
při kostele 1. třída Středa 17.00 - 17.45 Mgr. Hana Šatná
2. třída Středa 17.00 - 17.45 Ing. Jana Škaroupková
3. a 4. třída Středa 17.00 - 17.45 Ing. Stanislav Synek
5. - 9. třída Středa 17.00 - 17.45 Ing. Eva Trtková

Informace pro rodiče o výuce náboženství ve farnosti Brno - Královo Pole a přihláška do výuky:

Kvízy pro děti z farnosti Brno-Královo Pole naleznete na záložce Kvíz.