Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Noc kostelů

Letošní ročník


Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami. (Mdr 10,17)

Historie

Noc kostelů 2016
Noc kostelů 2015
Noc kostelů 2014
Noc kostelů 2013

V roce 2005 se konala první Dlouhá noc kostelů ve Vídni a během čtyř let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V roce 2009 překročila Noc kostelů hranice a otevřely se také kostely a modlitebny na několika místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku a v loňském roce proběhla Noc kostelů také v Estonsku. V letošním roce bude do Noci kostelů v České republice zapojeno více než 1000 kostelů.

Návštěvníci budou mít příležitost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad, nechat se v chrámových prostorách provést slovem, povznést hudbou, inspirovat ve ztišení a modlitbě či potěšit při setkání.

Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku.

Jednotlivé farnosti, sbory, církevní obce a řády zapojené do Noci kostelů přivítají v otevřených kostelech návštěvníky bohatým programem včetně komentovaných prohlídek nebo koncertů.

Zdroj: brožura Noc kosetlů 2013