Sluníčko

Sluníčko, výuka náboženství pro nejmenší a předškolní děti je nově nahrazena nedělními katechezemi, které probíhají během školního roku (mimo prázdnin) při mši svaté v 9:30 vždy v době kázání v učebně v kostele.

Katecheze připravují Marie Škvařilová, Terezka Sovová a Markéta Hanáčková.

Těšíme se na Vás.