Archa Community

Logo Archy Community „Spolek usiluje o vytvoření prostoru založeného na křesťanských zásadách, ve kterém spolu sdílejí život postižení, zvláště děti a mládež, s dobrovolnými průvodci.“
(Stanovy spolku, čl. 1, odst. 1)

Průvodci jsou převážně studenti a mládež z Brna a okolí. Někteří pracují ve prospěch dětí a mládeže se specifickými potřebami již od roku 1990. Pracují bezplatně po celý rok v době svého volného času, prázdnin a dovolených a částečně finančně přispívají na akce spolku.

Spolek své působení směřuje zejména do těchto oblastí:

  • organizuje prázdninové tábory, krátkodobé víkendové pobyty a zájezdy
  • během školního roku organizuje pravidelné aktivity pro kvalitnější využití volného času dětí a mládeže
  • individuálně pomáhá osobní asistencí při návštěvách sportovních a kulturních akcí
  • vede své členy ke vstřícnému přístupu k lidem se specifickými potřebami
  • snaží se zvyšovat odbornost svých členů pro práci ve spolku
  • aktivně prosazuje integraci členů spolku do společnosti
Základní údaje o spolku
Sídlo spolku: Metodějova 2a, 612 00 Brno
Registrace u MVČR: II/s-OS/1-23 636/94-R
IČ: 60553057
DIČ: CZ60553057
E-mail: info@archa-community.cz
Internetová stránka: http://www.archa-community.cz
Bankovní spojení
Číslo účtu: 1520677001/5500
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank
Kontakt
V pracovní době: Zdeněk Winkler
tel. 732 303 607, z.winkler@centrum.cz
 
Po pracovní době: Ing. Karel Ryšavý - předseda spolku
tel. 608 854 182, k.rysavy@archa-community.cz
Mgr. Václav Farář
tel. 724 368 123, vena.farar@seznam.cz
 
Divadlo Járy Pokojského: Michal Vidura
tel. 604 121 550, dip@vidurius.cz