Chrámový sbor

Chrámový sbor při kostele Nejsvětější Trojice sdružuje mladé lidi se zájmem o sborový zpěv. Za řadu let jeho působení stanula v jeho čele řada osobností (jmenujme alespoň Stanislava Kyseláka a Radko Fronce). Od roku 1992 sbor řídí Jan Hanáček.

Členové sboru jsou studenti i pracující, lidé z Kr. Pole i z jiných částí Brna, lidé různých profesí... Těleso je otevřené pro všechny mladé lidi ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu. Zkoušky bývají po celý školní rok každé pondělí od 18.50 do 20.45.

Sbor interpretuje skladby našich i světových autorů od renesance a baroka až po současnou tvorbu. Jádro činnosti sboru tvoří vystoupení při příležitostech, jako jsou Vánoce, Velikonoce, poutní slavnost našeho kostela a slavnost Ježíše Krista Krále. Tato vystoupení jsou většinou doprovázena orchestrem. Sbor zpívá i na koncertech duchovní hudby, vystupuje v jiných kostelích a spolupracuje s katedrou dirigování při absolventských koncertech posluchačů JAMU.

Právě nyní probíhá nábor nových zpěváků. Více naleznete na plakátku (PDF, 79 KB nebo PNG, 133 KB).