Ministranti

Kdo je ministrant

Slovo ministrant vzniklo z latinského slova ministrare, což znamená sloužit. Máme sloužit Pánu Ježíši tedy dávat se mu plně do služby svým tělem a svými ústy.

V naší farnosti máme společenství ministrantů a také ministrantek. Máš-li chuť se mezi nás přidat, neboj se a přijď za námi do sakristie.
Rádi tě mezi sebou uvidíme.

Pro naše nejmenší ministranty (do 12 let) je v neděli po mši svaté v 9:30 setkání ministrantů v učebně v kostele pod vedením Vojty Slívy.

Ministrantská praktika

Od listopadu 2016 se v naší farnosti konají ministrantská praktika. Jedná se o praktickou výuku našich ministrantů, jejímž cílem je předat jim vědomosti a zkušenosti z ministrantské služby a hlavně umožnit jim si vyzkoušet prakticky všechny ministrantské služby včetně lektorské.

Výuka probíhá po celý školní rok formou setkání přibližně jednou za měsíc pod vedením Josefa Řídkého.

Praktika jsou určena všem zájemcům, hlavně však ministrantům a ministrantkám, starším 12 let. Chcete-li se tedy o ministrantské službě a liturgii dozvědět více, neváhejte a přijďte se zúčastnit nejbližšího setkání. Rádi Vás zde uvidíme.