Ministranti

Kdo je ministrant

Slovo ministrant vzniklo z latinského slova ministrare, což znamená sloužit. Máme sloužit Pánu Ježíši tedy dávat se mu plně do služby svým tělem a svými ústy.

V naší farnosti máme společenství ministrantů a také ministrantek. Máš-li chuť se mezi nás přidat, neboj se a přijď za námi do sakristie.
Rádi tě mezi sebou uvidíme.

Jednou měsíčně v sobotu po mši svaté v 7:30 je setkání ministrantů v kostele pod vedením jáhna Petra.