Spolupráce s charitou

Logo Charity V současné době je v naší farnosti navázána spolupráce s Diecézní charitou Brno, a to na pomoci při zajišťování organizace a sbírek při příležitostných akcích popsaných níže.

Příležitostné akce

Jednou z organizačně náročnějších akcí je „Tříkrálová sbírka“, kterou na území celé republiky organizuje sdružení Česká katolická charita . Smyslem této sbírky je získat finanční prostředky, ale také formovat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých a trpících, snaha obnovit zájem o charitu a povzbudit angažovanost ve prospěch lidí v nouzi. Patří již k tradici, že v naší farnosti se do Tříkrálové sbírky zapojuje především mládež, případně děti v doprovodu dospělých.

Postní almužna je akce duchovní formace, která navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří se během postní doby zřeknou některých požitků, můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku věnovat na pomoc lidem v nouzi. Peníze se vkládají do tzv. postniček a církev je prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference.

Za spolupracovníky s charitou Mária Justanová