Setkání rodin

Kdo jsme?

Jsme mladé rodiny a setkáváme se jednou za měsíc nejraději někde v přírodě. Při setkáních s dětmi probíráme evangelium z aktuální neděle, prosíme za naše potřeby a modlíme se modlitbu na úmysl svatého Otce. Také si povídáme o radostech/strastech rodinného/manželského života, modlíme se za sebe, naše kněze a za co je potřeba.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20).

Chcete-li se podívat, kde jsme byli a co jsme dělali podívejte se do sekce "Naše akce"

Každý měsíc při setkáních věnujeme modlitby a myšlenky na tyto úmysly:

Termín Úmysl
Září 2023 Prosíme za uzdravení maminky a děkujeme všem dobrodincům, kteří jí pomohli.
Říjen 2023

Prosíme za uzdravení maminky a děkujeme všem dobrodincům, kteří ji pomohli.

Prosme o dar víry pro naše děti a více trpělivosti a pochopení pro nás rodiče.

Listopad 2023
Prosinec 2023
Leden 2024 Za uzdravení Kateřiny Barošové a za celou jejich rodinu
Únor 2024 Za uzdravení Kateřiny Barošové a za celou jejich rodinu
Březen 2024

Prosba o modlitbu za rodinu Trágeovu. Prosba o modlitbu za rodinu Severovu.

Duben 2024

Prosba o modlitbu za rodinu Trágeovu. Prosba o modlitbu za rodinu Severovu. Za zdárný průběh operace a brzké uzdravení Stanislava Adámka.

Květen 2024 Prosba o modlitbu za děti v naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání.
Prosba o modlitbu za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a maturit našich dětí.
Červen 2024
Červenec 2024
Srpen 2024

Zveme Vás mezi nás
rodina Hráčkova

V případě, že se chcete k nám přidat, zde je kontakt:

email setkání rodin: phracek@gmail.com

Petr Hráček
+420 777 056 169

nebo

Markéta Hráčková
+420 777 249 428