Farní varhany

Současný stav

Současné pneumatické varhany pochází z roku 1950. Bohužel vznikaly v těžké době, a tak na jejich stavbu byly přes veškeré snahy realizačního týmu použity nekvalitní materiály odpovídající tehdejším možnostem. Některé rejstříkové řady byly tehdy použity ze starých varhan a některé dokonce nebyly podle navržené dispozice instalovány vůbec. Celkové hodnocení aktuální situace konstatuje, že varhany jsou ve špatném stavu zvukovém i technickém.

Nové varhany

Stávající neutěšenou situaci je potřeba řešit. Po poradě s varhaníky, diecézním organologem a dalšími odborníky bylo rozhodnuto, že oprava stávajících varhan nepovede k uspokojivému cíli. Vzhledem k tomu, že ve farnosti je aktivní chrámový sbor a v kostele jsou běžně realizována hudební vystoupení s doprovodem varhan i čistě varhanní produkce, byly pro náš kostel doporučeny moderní třímanuálové varhany s mechanickou trakturou koncipované i pro koncertní využití.

Spolek Varhany pro Královo Pole

Pořízení nových varhan je však nelehký úkol, který z důvodů organizační i finanční náročnosti značně přesahuje běžnou agendu farnosti. Proto skupina šesti farníků z řad varhaníků a členů chrámového sboru založila občanské sdružení (nyní spolek) "Varhany pro Královo Pole", jehož cílem je tento úkol zvládnout. Činnost spolku je v souladu se záměry farnosti a důležité kroky jsou konzultovány s ekonomickou farní radou.

Další informace

Více informací o projektu pořízení nových varhan a činnosti sdružení naleznete na stránkách http://varhanyprokrpole.cz/, na Facebooku nebo také například v pořadu Proglasu Pod slunečníkem, který si můžete poslechnout z audioarchivu Proglasu.