Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Drahoslav
Církevní kalendář: sv. Antonín Veliký
1. čtení: 1Sam 15,16-23
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 2,18-22
HodinaÚmysl
07:00 za milost osvobození pro Kristiána
18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru
Zpěvárna
Prosba o posilu v nemoci pro Markétu Hráčkovou a Boží pomoc pro celou rodinu.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 13. ledna 2022 do 23. ledna 2022.

Farní oznámení pro 3. neděli v mezidobí.

Prosíme farníky, kteří v roce 2021 finančně přispěli na účet farnosti, aby si v sakristii vyzvedli potvrzení o daru.

Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 367 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.