Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Vítejte

Doporučené aplikace pro Vaše mobilní zařízení:
Kancionál, Breviář, Růženec a Katechismus.
Přečtěte si svědectví naší farnice o křesťanské rodině z Iráku, která byla ubytována v Brně.

Dnes je 17. 06. 2019

Občanský kalendář: Adolf
Církevní kalendář: sv. Řehoř Barbarigo
1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42
 
 
Slavené bohoslužby:HodinaÚmysl
07:30za kmotřence
09:30za duše v očistci (tato bohoslužba je sloužena v domově důchodců na Kociánce)

Modlitební úmysl rodinných setkání v tomto měsíci:

6/2019Prosíme za nová kněžská a řeholní povolání.

Liturgie

01/01/2019Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).

Farnost

05/10/2018Příprava ke svátosti biřmování bude probíhat každý pátek (mimo prázdnin) od 19:15 v učebně v kostele.
14/06/2019Pořad bohoslužeb v období od 14. června 2018 do 23. června 2019

Poutě

02/04/2019Program farních poutí pro rok 2019.
02/04/2019Aktuální pouť.