Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Silvie
Církevní kalendář: bl. Marie Restituta Kafková
1. čtení: Ef 6,10-20
Žalm: Zl 144
Evangelium: Lk 13,31-35
HodinaÚmysl
Dnes není sloužena mše svatá.

Prosba o modlitbu za dar zdraví, sílu a trpělivost pro rodinu Večeřovu a dobré vztahy v rodině.

Prosba o modlitbu za ty, jež prodělávají nemoc Covid-19 a za jejich brzké uzdravení na přímluvu ct. Martina Středy.

Aktuálně z farnosti
Po dobu vládních omezení využívejte pro komunikaci s farním úřadem výhradně telefonní číslo 733 741 202 nebo email cella.trinitatis@gmail.com
Veškeré farní aktivity jsou do odvolání zrušeny.
Z důvodu probíhající rekonstrukce na faře je farní knihovna do odvolání uzavřena.
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).