Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Naděžda
Církevní kalendář: sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu
1. čtení: 1Tim 6,2c-12
Žalm: Zl 49
Evangelium: Lk 8,1-3
HodinaÚmysl
17:30 adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30 za † Antonii Nedvědovou a † rodinu Hnátkovu
Modleme se za všechny lidi, kteří přišli při konfliktu v Afghánistánu o domov a za jejich budoucnost.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 16. září 2021 do 26. září 2021.

Farní oznámení pro 25. neděli v mezidobí

Mariánská příprava Mariánským údolím. 19.9 ve 13:45 na Semilasse autobus 84 směr Stará Osada. Naše trasa: https://mapy.cz/s/cucuveter
Aktualizace stránky Náboženství - od středy 8.9.2021 opět začíná výuka náboženství.
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 367 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.