Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Vanda
Církevní kalendář: sv. Pavel Miki a druhové
1. čtení: Gn 1,1-19
Žalm: Zl 104
Evangelium: Mk 6,53-56
HodinaÚmysl
07:00
09:30
(tato bohoslužba je slavena v domově seniorů na Kociánce)
13:30 - 15:00 Modlitby matek
Zpěvárna
18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru
Zpěvárna
Prosba o modlitbu za rodinu Sokolovu a jejich rizikové těhotenství s dvojčaty. Prosba o modlitbu za rodinu Trtkovu.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 2. února 2022 do 12. února 2023.

Farní oznámení pro 5. neděli v mezidobí.

V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 256 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 256 625 Kč.