Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Ferdinand
Církevní kalendář: sv. Zdislava
1. čtení: Sir 35,1-15
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
HodinaÚmysl
Dnes není slavena mše svatá.
16:00 - 17:00 Katecheze Dobrého Pastýře
Kartouza

Prosba o modlitbu za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a maturit našich dětí.

Prosba o modlitbu za děti v naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání.

Prosba o modlitbu za zdárný průběh pouti otců do Santiaga de Compostela.

Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 25. května 2022 do 4. června 2023.

Farní oznámení pro Slavnost Seslání Ducha Svatého.

V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.