Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Marián
Církevní kalendář: Slavnost Zvěstování Páně
1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: Zid 10,4-10
Evangelium: Lk 1,26-38
HodinaÚmysl
07:30 za Boženu Čeplovou a Zikmunda Čepla a příbuzné rodiny Zichovy a Čeplovy
Pro dnešní den není naplánovaná žádná událost.
Prosba o modlitbu za rodinu Sokolovu a jejich rizikové těhotenství s dvojčaty. Prosba o modlitbu za rodinu Trtkovu.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 23. března 2022 do 2. dubna 2023.

Farní oznámení pro 5. neděli postní.

V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 256 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 256 625 Kč.