Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Biblický citát dne:
Důvěřuji, i když jsem velmi sklíčen! (Ž 116,10)
Občanský kalendář: Liliana
Církevní kalendář: sv. Valburga
1. čtení: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: Rim 8,31b-34
Evangelium: Mk 9,2-10
Pro dnešní den není naplánovaná žádná událost.
HodinaÚmysl
07:30 za žijící rodinu Charvátovu a † rodiče
09:30 na poděkování za narození vnuka s prosbou o požehnání pro celou rodinu
17:40 křížová cesta - ženy
18:30 za farníky
Za uzdravení Kateřiny Barošové a za celou jejich rodinu
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 23. února 2024 do 3. března 2024.

Farní oznámení pro 2. neděli postní.

V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.