Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Adolf
Církevní kalendář: sv. Řehoř Barbarigo
1. čtení: 2Kor 11,1-11
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mt 6,7-15
HodinaÚmysl
07:00
Prosba o modlitbu za uzdravení sestry Margity a za uzdravení a sílu pro Pavlu Štrimflovou na přímluvu ct. Martina Středy.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 10. června 2021 do 20. června 2021.

Farní oznámení pro 11. neděli v mezidobí

Aktualizace stránky Náboženství - od středy 19.5.2021 je obnovena výuka náboženství. Výuky se mohou účastnit děti, které podstoupily v daném týdnu ve škole antigenní testování s negativním výsledkem.
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
Po dobu vládních omezení využívejte pro komunikaci s farním úřadem výhradně telefonní číslo 733 741 202 nebo email cella.trinitatis@gmail.com
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.