Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Libuše, Amálie
Církevní kalendář: sv. Amálie (Libuše)
1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 10,16-23
HodinaÚmysl
17:30 adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30
Aktuálně z farnosti
Pořad bohoslužeb v období od 4. července 2020 do 19. července 2020
Program farních poutí pro rok 2020.
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).