Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Slavomír
Církevní kalendář: sv. Vincenc
1. čtení: Zid 8,6-13
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mk 3,13-19
HodinaÚmysl
17:30 adorace za posvěcení našich rodin a za nová kněžská povolání
18:30 za nemocné farníky
Prosba o modlitbu za ty, jež prodělávají nemoc Covid-19 a za jejich brzké uzdravení na přímluvu ct. Martina Středy.
Aktuálně z farnosti
Pořad bohoslužeb v období od 21. ledna 2021 do 31. ledna 2021

Prosíme dárce, kteří v uplynulém roce přispěli bezhotovostně na farní účet, aby si přišli do sakristie pro potvrzení o daru. Děkujeme.

Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
Od 1. do 24. ledna probíhá letošní ročník Tříkrálové sbírky, která se letos převážně odehrává ve virtuálním prostředí. Přispět tak můžete převodem na účet či pomocí DMS. Více informací o tomto způsobu zapojení naleznete na adrese https://brno.charita.cz/trikralova-sbirka/darci/. V kostele u bočního vchodu je až do 24. ledna zde umístěná pokladnička určena pro Tříkrálovou sbírku. Jako poděkování za Váš příspěvek si můžete z košíku pod pokladničkou vzít cukr či kousek křídy s tříkrálovou tématikou.
Po dobu vládních omezení využívejte pro komunikaci s farním úřadem výhradně telefonní číslo 733 741 202 nebo email cella.trinitatis@gmail.com
Veškeré farní aktivity jsou do odvolání zrušeny.
Z důvodu probíhající rekonstrukce na faře je farní knihovna do odvolání uzavřena.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.