Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Jeroným
Církevní kalendář: sv. Jeroným
1. čtení: Zach 2,5-9.14-15a
Žalm: Jer 31
Evangelium: Lk 9,43b-45
HodinaÚmysl
07:30
Prosíme za uzdravení maminky a děkujeme všem dobrodincům, kteří jí pomohli.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 23. září 2023 do 1. října 2023.

Farní oznámení pro 25. neděli v mezidobí

V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.