Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Biblický citát dne:
Odvrať mě od cesty lži. (Ž 119,29)
Občanský kalendář: Anastázie
Církevní kalendář: sv. Anastázie
1. čtení: Sk 6,8-15
Žalm: Zl 119
Evangelium: Jan 6,22-29
18:50 - 20:45 Zkouška chrámového sboru
Zpěvárna
HodinaÚmysl
07:00

Prosba o modlitbu za rodinu Trágeovu. Prosba o modlitbu za rodinu Severovu. Za zdárný průběh operace a brzké uzdravení Stanislava Adámka.

Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 13. dubna 2024 do 21. dubna 2024.

Farní oznámení pro 3. neděli velikonoční.

Zveme vás na diecézní setkání mládeže v Třebíči. Více informací zde a u Michaely Svídové.
Aktuální pouť. Cena 400 Kč, přihlásit se můžete v sakristii.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.