Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: František
Církevní kalendář: sv. František z Assisi
1. čtení: Gal 2,1-2.7-14
Žalm: Zl 117
Evangelium: Lk 11,1-4
HodinaÚmysl
18:00 za † Františka
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 30. září 2022 do 9. října 2022.

Farní oznámení pro 27. neděli v mezidobí.

Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 367 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.