Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole

Bratři a sestry,

všechny Vás srdečně zdravím a velmi se těším, až se zase budeme moci bez omezení scházet. Zatím obnovíme bohoslužby následujícím způsobem. Abych umožnil účast na nedělní bohoslužbě většímu počtu osob, budu do odvolání slavit navíc mši svatou s nedělní platností vždy v sobotu od 17. hodin. Nedělní bohoslužby budou v obvyklém pořádku - v 7.30, 9.30 a 18.30 hodin. Na tyto mše - tj. v sobotu večer a neděli - je nutné se elektronicky přihlásit na této stránce.

Pomozte, prosím, s přihlášením se těm, kdo tuto možnost nemají a obsaďte všechny bohoslužby.

Od 25. května je povolena účast až 300 lidí na bohoslužbě, ovšem zároveň je nutné dodržet 2 metrové rozestupy mezi účastníky. Vzhledem k dostupnému prostoru v našem kostele jsem se rozhodl, že se bude možné účastnit bohoslužeb v maximálním počtu 130 lidí. I nadále tak zůstává v platnosti povinnost elektronicky se přihlásit na bohoslužby, které budou slaveny v sobotu večer a v neděli po celý den.

Bez přihlášení mohou na mši přijít pouze kněz, jáhni, ministranti, kostelníci, lektoři, varhaníci a zpěváci (schola), protože ti se do počtu 130 účastníků nezapočítávají. Využijte tedy těchto příležitostí.

Nezapomeňte si s sebou vzít roušky. Více informací naleznete také na stránce s přihlášením.

Ve všední dny budou bohoslužby slaveny v obvyklém pořádku - v pondělí v 7.00, ve středu v 18.00, ve čtvrtek v 18.00, v pátek v 18.30 (od 17.30 bude adorace) a v sobotu v 17.00 s nedělní platností.

Srdečně zdravím a žehnám.

Josef Jahoda
farář

Občanský kalendář: Dalibor
Církevní kalendář: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
1. čtení: 2Tim 2,8-15
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mk 12,28b-34
HodinaÚmysl
18:00 za Mojmíra Živného
Modleme se k Panně Marii za trpělivost a sílu pro rodiče školáků, se kterými musí být doma.
Aktuálně z farnosti
Pořad bohoslužeb v období od 28. května 2020 do 7. června 2020
Program farních poutí pro rok 2020.
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).