Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Vítejte

Doporučené aplikace pro Vaše mobilní zařízení:
Kancionál, Breviář, Růženec a Katechismus.
Přečtěte si svědectví naší farnice o křesťanské rodině z Iráku, která byla ubytována v Brně.

Dnes je 21. 05. 2019

Občanský kalendář: Monika
Církevní kalendář: sv. Ondřej Bobola
1. čtení: Sk 14,19-28
Žalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
 
 
Slavené bohoslužby:HodinaÚmysl
Dnes není sloužena mše svatá.

Modlitební úmysl rodinných setkání v tomto měsíci:

5/2019Prosba o modlitbu za děti v naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání.

Liturgie

01/01/2019Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).

Farnost

05/10/2018Příprava ke svátosti biřmování bude probíhat každý pátek (mimo prázdnin) od 19:15 v učebně v kostele.
17/05/2019Pořad bohoslužeb v období od 17. května 2018 do 26. května 2019

Poutě

02/04/2019Program farních poutí pro rok 2019.
02/04/2019Aktuální pouť.

Sluníčko

29/03/2019Sluníčko - náboženství pro předškolní děti je nově sloučeno s nedělními katechezemi, které ve školním roce probíhají vždy během kázání při mši svaté v 9:30.