Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Vítejte

Doporučené aplikace pro Vaše mobilní zařízení:
Kancionál, Breviář, Růženec a Katechismus.
Přečtěte si svědectví naší farnice o křesťanské rodině z Iráku, která byla ubytována v Brně.

Dnes je 19. 04. 2019

Občanský kalendář: Rostislav
Církevní kalendář: Velký pátek
1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zid 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
 
 
Slavené bohoslužby:HodinaÚmysl
09:00Křížová cesta
15:00 Velkopáteční obřady

Modlitební úmysl rodinných setkání v tomto měsíci:

4/2019Prosme Boha na přímluvu ct. Martina Středy za uzdravení kamaráda Jana Strejčka, který je vážně nemocný.

Liturgie

01/01/2019Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).

Farnost

05/10/2018Příprava ke svátosti biřmování bude probíhat každý pátek (mimo prázdnin) od 19:15 v učebně v kostele.
12/04/2019Pořad bohoslužeb v období od 14. dubna 2018 do 22. dubna 2019

Poutě

02/04/2019Program farních poutí pro rok 2019.
02/04/2019Aktuální pouť.

Sluníčko

29/03/2019Sluníčko - náboženství pro předškolní děti je nově sloučeno s nedělními katechezemi, které ve školním roce probíhají vždy během kázání při mši svaté v 9:30.