Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Nataša
Církevní kalendář: sv. Jan I.
1. čtení: Sk 20,17-27
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
HodinaÚmysl
Dnes není sloužena mše svatá.
Prosba o modlitbu za uzdravení sestry Margity a za uzdravení a sílu pro Pavlu Štrimflovou na přímluvu ct. Martina Středy.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 13. května 2021 do 23. května 2021.

Farní oznámení pro 7. neděli velikonoční

Aktualizace stránky Náboženství - od středy 19.5.2021 je obnovena výuka náboženství. Výuky se mohou účastnit děti, které podstoupily v daném týdnu ve škole antigenní testování s negativním výsledkem.
Každou neděli v květnu jste zváni k účasti na Májových pobožnostech, které se budou konat vždy od 17.45 v našem kostele. (příloha - pdf, 387 KB)
Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
Po dobu vládních omezení využívejte pro komunikaci s farním úřadem výhradně telefonní číslo 733 741 202 nebo email cella.trinitatis@gmail.com
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.