Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Kristýna
Církevní kalendář: sv. Kristina
1. čtení: Ex 24,3-8
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 13,24-30
HodinaÚmysl
07:30 Rq za Jana Slada
Prosba o modlitbu za uzdravení Marie Kubáčkové z těžkého průběhu boreliózy na přímluvu ct. Martina Středy.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 13. července 2021 do 1. srpna 2021.

Farní oznámení pro 16. neděli v mezidobí

Aktuální pouť. Cena 450 Kč, přihlásit se můžete v sakristii.

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku. Číslo účtu 4211325188/6800 variabilní symbol 2002. Přispět je také možné zasláním DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777.

Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.