Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Vítejte

Doporučené aplikace pro Vaše mobilní zařízení:
Kancionál, Breviář, Růženec a Katechismus.
Přečtěte si svědectví naší farnice o křesťanské rodině z Iráku, která byla ubytována v Brně.

Dnes je 22. 09. 2019

Občanský kalendář: Darina
Církevní kalendář: sv. Mořic a druhové
1. čtení: Am 8,4-7
Žalm: Zl 113
2. čtení: 1Tim 2,1-8
Evangelium: Lk 16,1-13
 
 
Slavené bohoslužby:HodinaÚmysl
07:30 za † Ladislava Kokotka, manželku a 2 syny
09:30 za farníky a Barboru Stančíkovou
18:30na úmysl sv. Otce - za kněze

Modlitební úmysl rodinných setkání v tomto měsíci:

9/2019Prosme o duchovní posilu pro těžce nemocné v našich rodinách.

Liturgie

01/01/2019Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).

Farnost

19/09/2019Pořad bohoslužeb v období od 19. září 2018 do 6. října 2019

Poutě

02/04/2019Program farních poutí pro rok 2019.
02/04/2019Aktuální pouť.

Sluníčko

01/09/2019Sluníčko - náboženství pro předškolní děti je nově sloučeno s nedělními katechezemi, které ve školním roce probíhají vždy během kázání při mši svaté v 9:30.

Náboženství

01/09/2019Aktualizace stránky Náboženství - zařazeny nové přihlášky do výuky pro rok 2019-2020, vč. informace pro rodiče.