Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Občanský kalendář: Darja
Církevní kalendář: sv. Michael de Sanctis
1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15
HodinaÚmysl
16:00 BOHOSLUŽBA SLAVENA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Modleme se za pana Vladimíra Nováčka staršího a jeho brzké zotavení po operaci fyzické i psychické a sílu pro jeho rodinu.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 8. dubna 2021 do 18. dubna 2021.

Farní oznámení pro 2. neděli velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

Denní modlitba Církve (Breviář pro laiky).
Po dobu vládních omezení využívejte pro komunikaci s farním úřadem výhradně telefonní číslo 733 741 202 nebo email cella.trinitatis@gmail.com
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 857 Kč.