Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole
Biblický citát dne:
Když řeknete ano, ať je to ano. (Jk 5,12)
Občanský kalendář: Jana
Církevní kalendář: sv. Vincent Lerinský
1. čtení: Jak 5,9-12
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mk 10,1-12
16:30 - 18:00 Modlitby matek
Zpěvárna
HodinaÚmysl
17:30 adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30 za † rodiče Drahomíru a Josefa Mosteckých
Prosba o modlitbu za děti v naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání.
Prosba o modlitbu za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a maturit našich dětí.
Aktuálně z farnosti

Pořad bohoslužeb v období od 17. května 2024 do 26. května 2024.

Farní oznámení pro Slavnost Seslání Ducha Svatého.

Na webu Člověk a víra naleznete fotografie z letošní pouti do Českomoravské Fatimy v Koclířově.
Milí mladí přátelé, pokud byste si našli chvilku, budeme rádi, když nám v následujícím formuláři dáte vědět, že máte zájem o nějakou aktivitu zaměřenou na děti a mladé v naší farnosti. V této chvíli se jedná o předběžný průzkum, na jehož základě pak dojde k vytvoření požadovaných nabídek. Děkujeme
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc8Q7kKP_FYEODhQotTXt-F7AvxmRIJ3W4YKZPprPUgAtAZQ/viewform
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.
V tomto roce má naše farnost povinnost odevzdat na biskupství v rámci projektu PULS částku 258 625 Kč.