Katecheze Dobrého Pastýře

V naší farnosti pracujeme s dětmi od 3 do 8 let v programu Katecheze Dobrého Pastýře. Ten je postaven na Písmu a liturgii a propojen s montessori pedagogikou. Jeho autorky – profesorka biblistiky a hebrejštiny Sofia Cavalletti a pedagožka Gianna Gobbi – postupně vytvořily program, který odpovídá potřebám dětí v jednotlivých vývojových fázích.

Tato katecheze umožňuje dětem, pomocí připraveného prostředí s různými pomůckami, prožívat a vytvářet si autentický vztah s Bohem a vede je k osobní modlitbě. Cílem Katecheze Dobrého Pastýře je vědomá účast dětí na slavení liturgie.

Program není prvořadě zaměřen na získávání znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich vrozené touhy po opravdovém setkání s Bohem. Pomáhá jim tak získané poznání zvnitřnit. Způsob práce v této katechezi jim pomáhá prožívat radost z víry a uschopňuje je o své víře hovořit a svědčit.

Katecheze jsou každý týden v úterý odpoledne v kartouze. Od 15:30 se scházejí děti od tří let, v 16:30 pak předškoláci a starší. Vaše dítě můžete přihlásit na e-mailu slavikova.martina@skaut.cz nebo tel.: 732 269 999. Začínáme 12. září 2023.

Pokud vás toto téma zajímá více, zde je odkaz na webové stránky https://www.katechezedobrehopastyre.cz/ a můžete si poslechnout rozhovor s lektorkami kurzu KDP na Proglasu.