Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 10. dubna 2021 do 18. dubna 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Sobota 10. dubna16:00BOHOSLUŽBA SLAVENA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Neděle 11. dubna2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
07:30za farníky
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
09:30na poděkování za 55 let společného života manželů Filipi a žijící a † rodinu (vysíláno na YouTube)
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
10:30svaté přijímání pro ty, kdo se nedostali na žádnou nedělní bohoslužbu
18:30Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Pondělí 12. dubna07:00za nemocné
Úterý 13. dubnaMše svatá není sloužena!
Středa 14. dubna18:00za manžele Květuši a Oldřicha
Čtvrtek 15. dubnaMše svatá není sloužena!
Pátek 16. dubna17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30za milou dceru Danu k jubileu
Sobota 17. dubna16:00za dobrodince našeho kostela
BOHOSLUŽBA SLAVENA S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Neděle 18. dubna3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30na poděkování za 76 let života
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
09:30za rodinu Bobkovu
křest Josefa Bobka
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
10:30svaté přijímání pro ty, kdo se nedostali na žádnou nedělní bohoslužbu
18:30za farníky
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.