Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 23. října 2021 do 31. října 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Sobota 23. říjnaPamátka
sv. Jana Kapistránského, kněze
07:30
Neděle 24. října30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
ADORAČNÍ DEN
07:30za farníky
09:30za † Petra Palkoviče a žijící rodinu
10:30adorace do 17:30
18:30za † Marii Fundákovou, rodiče a žijící rodinu
Pondělí 25. října07:00za Růženu Kaňovou, manžela, zetě a žijící rodinu
Úterý 26. říjnaMše svatá není slavena!
Středa 27. října18:00za † Lubora Fiedlera a žijící rodinu
Čtvrtek 28. říjnaSvátek
sv. Šimona a Judy, apoštolů
07:00
Pátek 29. říjnaPamátka
bl. Marie Restituty Kafkové
panny a mučednice
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30za † rodinu Korvasovu a Němečkovu a za duše v očistci a na poděkování za 81 roků života
Sobota 30. října07:30za Boženu a Bohumila Odstrčilovy
11:00za novomanžele Simonu a Michala Kuželovy
Neděle 31. října31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † manžela Miloše a rodiče
09:30za † maminku Vrabcovou
18:30za vznik hospice sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.