Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 23. března 2023 do 2. dubna 2023
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 23. března07:00za † rodiče a sourozence
Pátek 24. března17:40křížová cesta - ministranti
18:30za † Jitku Císařovou
Sobota 25. březnaSLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
07:30 za Boženu Čeplovou a Zikmunda Čepla a příbuzné rodiny Zichovy a Čeplovy
Neděle 26. března5. NEDĚLE POSTNÍ07:30za rodiče Kovačičinovy a žijící a † rodinu
09:30na poděkování za 55 let manželství manželů Harničárových
17:40křížová cesta - ženy
18:30na poděkování za 70 let života
Pondělí 27. března07:00za rodinu Bartákovu
09:30za farníky (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Úterý 28. březnaMše svatá není slavena!
Středa 29. března18:00za † Martu a Světozára a jejich rodiče
Čtvrtek 30. března07:00za Boženu Mátlovou
Pátek 31. března17:40křížová cesta - ministranti
18:30na poděkování za 75 let života Stanislava Adámka
Sobota 1. dubna07:30za rodinu Adámkovu, Svobodovu a Veselých
14:00svátost smíření (do 16.00)
Neděle 2. dubnaKVĚTNÁ NEDĚLE07:30za žijící a † rodinu Fryčarovu
09:30za † Pavla Hakla, † Zdeňka Zlámala a syna a celou rodinu
17:40křížová cesta - mládež
18:30za farníky

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.