Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 2. prosince 2021 do 12. prosince 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 2. prosince07:00za manžele Vlčkovy
Pátek 3. prosincePamátka
sv. Františka Xaverského, kněze
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30na poděkování za zdárnou operaci a poděkování farníkům a přátelům za modlitby a pomoc
Sobota 4. prosincePamátka
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
07:30za Josefa Justa
Neděle 5. prosince2. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za † Pavla Hakla, Zdeňka Zlámala a celou žijící a † rodinu
09:30za žijící a † rodinu Hradilovu
18:30za farníky a na dobrý úmysl
Pondělí 6. prosincePamátka
sv. Mikuláše, biskupa
07:00za Vlastu Vaňurovou
Úterý 7. prosinceMše svatá není slavena!
Středa 8. prosinceSLAVNOST
PANNY MARIE
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
18:00za † Jitku Císařovou a za † prarodiče, rodiče a manžela
Čtvrtek 9. prosincePamátka
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
07:00 za † Jiřího Pavelku a Pavla Knota
Pátek 10. prosincePamátka
Panny Marie Loretánské
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30za Jenovéfu Šikulovou
Sobota 11. prosincePamátka
sv. Damasa I., papeže
07:30za † Danu Hlaváčkovou
Neděle 12. prosince3. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za farníky
09:30za † Petra Palkoviče a žijící rodinu Palkovičovu
18:30za † rodiče Liškovy a žijící rodinu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.