Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 15. června 2024 do 23. června 2024
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
15. června
SOBOTA
Památka
sv. Víta
mučedníka
07:30za † Michala
16. června
NEDĚLE
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30 za farníky
09:30na poděkování za 50 let kněžství
18:30za pokoj mezi lidmi
17. června
PONDĚLÍ
07:00
18. června
ÚTERÝ
Mše svatá není slavena!
19. června
STŘEDA
Památka
sv. Jana Nepomuckého Neumanna,
biskupa
18:00
20. června
ČTVRTEK
07:00za převzetí zodpovědnosti mužů v našich rodinách
21. června
PÁTEK
Památka
sv. Aloise Gonzagy
řeholníka
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30
22. června
SOBOTA
Památka
sv. Paulína Nolánského
biskupa
07:30
23. června
NEDĚLE
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30 za farníky
09:30za † Jana, Žofii, Jiřího a Ivanu Adámkovy a za † rodiče Boženu a Zikmunda Čeplovy
10:30křest Matyáše Poredského
18:30za † Dagmar Hencovou, rodiče a žijící rodinu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.