Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 23. září 2023 do 1. října 2023
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
23. září
SOBOTA
Památka
sv. Pia z Pietrelciny
kněze
11:00na poděkování za narození dcery Elišky
15:00za společenství Modlitby Matek
24. září
NEDĚLE
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30na poděkování za dar života Věry Součkové
09:30za farníky a křest Elizabeth Nippertové
18:30za † Antonína Brázdu a Boží požehnání pro žijící rodinu
25. září
PONDĚLÍ
07:00za † tatínka
26. září
ÚTERÝ
Mše svatá není slavena!
27. září
STŘEDA
Památka
sv. Vincence z Paula
kněze
18:00za † bratra Františka a sestřenici Marii
28. září
ČTVRTEK
SLAVNOST
SV. VÁCLAVA MUČEDNÍKA,
HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
07:30za † Josefu Sablíkovou
29. září
PÁTEK
Svátek
sv. Michaela, Gabriela a Rafaela
archandělů
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † Miloslava a Ludmilu Zeiskovy a za † rodinu Faldíkovu
30. září
SOBOTA
Památka
sv. Jeronýma
kněze a učitele církve
07:30
1. října
NEDĚLE
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30na poděkování za dar života
09:30za Jana a Marii Sigmundovy a Renatu Šáškovou
18:30za farníky

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.