Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 13. června 2021 do 20. června 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 13. června11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30 za † maminku (vysíláno na YouTube)
09:30za farníky
10:30křest Jana Boreckého
18:30na poděkování za 80 let života a 60 let manželství
Pondělí 14. června07:00za žijící a † rodinu Götzovu
Úterý 15. červnaMše svatá není sloužena!
Středa 16. června18:00 na poděkování za narození vnučky Helenky a požehnání pro celou rodinu
Čtvrtek 17. června07:00
Pátek 18. června17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30
Sobota 19. červnaPamátka
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
07:30
12:00sňatek Markéty Kolářské a Jiřího Kudly
Neděle 20. června12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30 za uzdravení manžela Vladimíra a za víru a zdraví pro celou rodinu (vysíláno na YouTube)
09:30za farníky
10:30křest Lukáše Šabackého
18:30za † Dagmar Hencovou, rodiče a žijící rodinu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.