Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 14. ledna 2021 do 24. ledna 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 14. lednaMše svatá není sloužena!
Pátek 15. ledna17:30adorace za posvěcení našich rodin a za nová kněžská povolání
18:30za Martu, Marii, Bohunku a Janu a jejich rodiny
Sobota 16. ledna16:00za rodiče, prarodiče a švagra
mše svatá slavena s nedělní platností
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Neděle 17. ledna2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Marii Večeřovou a rodinu
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
09:30za farníky
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
10:30svaté přijímání pro ty, kdo se nedostali na žádnou nedělní bohoslužbu
18:30za jáhny a jejich rodiny
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Pondělí 18. lednaPamátka
Panny Marie
Matky jednoty křesťanů
07:00za obrácení vlažných křesťanů
Úterý 19. lednaMše svatá není sloužena!
Středa 20. lednaPamátka
sv. Fabiána, papeže a sv. Šebestiána mučedníků
18:00za návrat příbuzných k víře
Čtvrtek 21. lednaMše svatá není sloužena!
Pátek 22. lednaPamátka
sv. Vincence, jáhna a mučedníka
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za nová kněžská povolání
18:30za nemocné farníky
Sobota 23. ledna16:00za povolání ke kněžství
mše svatá slavena s nedělní platností
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
Neděle 24. ledna3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
DEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
07:30za obrácení vlažných křesťanů
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
09:30za kněze
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.
10:30svaté přijímání pro ty, kdo se nedostali na žádnou nedělní bohoslužbu
18:30za farníky
Na tuto bohoslužbu je nutné se přihlásit.

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.