Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 28.listopadu 2020 do 6.prosince 2020
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Sobota 28. listopaduNa bohoslužby v tento den je nutné se přihlásit.16:00za rodinu Adámkovu a Svobodovu
(mše svatá slavena s nedělní platností)
Neděle 29. listopadu1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Na bohoslužby v tento den je nutné se přihlásit.
07:30za farníky
09:30za žijící a † rodinu
17:00žehnání věnců a individuální duchovní služba
18:30za rodinu Adámkovu a Svobodovu
Od pondělí 30. listopadu do pátku 4. prosince zde mše svaté nebudou slouženy.
Sobota 5. prosinceNa bohoslužby v tento den je nutné se přihlásit.14:30možnost přijetí svátosti smíření, zejména pro ty, kdo budou přijímat svátost nemocných...
16:00
Neděle 6. prosince2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Na bohoslužby v tento den je nutné se přihlásit.
07:30za manžela Josefa Justa
09:30za farníky
10:45svátost nemocných a svaté přijímání pro ty, kdo se nedostali na žádnou ze mší
18:30za † Dagmar Hencovou, † rodiče a žijící rodinu

Na všechny bohoslužby, vyjma individuální duchovní služby, je nutné se přihlásit zde.

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.
Mše svaté budou dočasně slaveny v kapli Zvěstování. Z toho důvodu bude otevřen pouze pravý boční vchod.