Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 2. února 2023 do 12. února 2023
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 2. únoraSvátek
Uvedení Páně do chrámu
18:00za uzdravení a vedení v nemoci pro Petru Skoupilovou
Pátek 3. únoraPamátka
sv. Blažeje
biskupa a mučedníka
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému stavu
18:30za † maminku
Sobota 4. února07:30
Neděle 5. února5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30 za Boží požehnání
09:30za † Ervína Kaniu
18:30za farníky
Pondělí 6. únoraPamátka
sv. Pavla Mikiho a druhů
mučedníků
07:00
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Úterý 7. únoraMše svatá není slavena!
Středa 8. únoraPamátka
sv. Josefíny Bakhity
panny
18:00za šťastný návrat domů
Čtvrtek 9. února07:00
Pátek 10. únoraPamátka
sv. Scholastiky
panny
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému stavu
18:30za † Jana, Žofii a Jiřího Adámkovy
Sobota 11. únoraPamátka
Panny Marie Lurdské
07:30
13:00sňatek Ludmily Bulínové a Josefa Řídkého
Neděle 12. února6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30
09:30za farníky
18:30na poděkování za dar života a víry

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.