Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 25. listopadu 2023 do 3. prosince 2023
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
25. listopadu
SOBOTA
Památka
sv. Kateřiny Alexandrijské
panny a mučednice
07:30za farníky
26. listopadu
NEDĚLE
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE
07:30za farníky
09:30za všechny členy chrámového sboru a orchestru
18:30za rodinu Svobodovu, Adámkovu a Veselou
27. listopadu
PONDĚLÍ
07:00
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
28. listopadu
ÚTERÝ
Mše svatá není slavena!
29. listopadu
STŘEDA
18:00
30. listopadu
ČTVRTEK
Svátek
sv. Ondřeje
apoštola
07:00
1. prosince
PÁTEK
Památka
sv. Edmunda Kampiána
kněze a mučedníka
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † Miladu Píšovou
19:15Biblická hodina
2. prosince
SOBOTA
07:30
3. prosince
NEDĚLE
1. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za † Jiřího Pavelku a Pavla Knota
09:30za † Pavla Hakla, † Zdeňka Zlámala a syna a celou † rodinu
18:30za farníky

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.