Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 4. prosince 2022 do 11. prosince 2022
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 4. prosince2. NEDĚLE ADVENTNÍ07:30za farníky
09:30za † Pavla Hakla, Zdenka Zlámala a celou žijící a † rodinu
18:30za Ladislava Podmelu, rodiče a žijící rodinu
Pondělí 5. prosince07:00za Josefa Justa a Miloslavu Vavrušovou
Úterý 6. prosinceMše svatá není slavena!
Středa 7. prosincePamátka
sv. Ambrože
biskupa a učitele církve
18:00za † prarodiče, rodiče a Františka
Čtvrtek 8. prosinceSLAVNOST
PANNY MARIE POČATÉ
BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
18:00za † Jitku Císařovou
Pátek 9. prosincePamátka
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému stavu
18:30za Vlastu Vaňurovou
Sobota 10. prosincePamátka
Panny Marie Loretánské
07:30za Jenovéfu Šikulovou
Neděle 11. prosince3. NEDĚLE ADVENTNÍ07:00za † Jiřího Pavelku a Pavla Knota
09:30za † a žijící rodinu Hradilovu
18:30za farníky

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.