Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 12. května 2022 do 22. května 2022
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 12. květnaPamátka
sv. Pankráce,
Nerea a Achillea, mučedníků
07:00za † manžela a dvoje rodiče
Pátek 13. květnaPamátka
Panny Marie Fatimské
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
18:30za obrácení bratra
Sobota 14. květnaSvátek
sv. Matěje, apoštola
07:30
Neděle 15. května5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30za farníky
09:30za † Tomáše a † Františka Ohniskovy
18:30za Josefa Odstrčila
Pondělí 16. květnaSvátek
sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
07:00za záchranu rodiny
09:00Rq za Ladislava Marečka a pohřeb
Úterý 17. květnaMše svatá není slavena!
Středa 18. květnaPamátka
sv. Jana I., papeže a mučedníka
18:00
Čtvrtek 19. května07:00
Pátek 20. květnaPamátka
sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za nová kněžská a řeholní povolání
18:30za Květu Kučerovou
Sobota 21. květnaPamátka
sv. Kryštofa Magallanese a druhů, mučedníků
07:30
14:00první svatá zpověď dětí
Neděle 22. května6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ07:30za rodiče, bratra a celou rodinu
09:30za farníky
1. sv. přijímání
18:30za průběh soudu podle Boží vůle

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.