Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 7. srpna 2022 do 4. září 2022
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 7. srpna19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za Annu Tomanovou
09:30za vnuka Tomáše, Boží ochranu a dary Ducha Svatého
18:30za farníky
Pondělí 8. srpnaPamátka
sv. Dominika, kněze
07:00
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Od úterý 9. srpna do soboty 13. srpna zde mše svaté nebudou slaveny.
Neděle 14. srpna20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Františka Adámka, rodiče a sourozence
09:30 za † Petra Palkoviče a žijící rodinu Palkovičovu
křest Arniky Michaela Infancia Kocherla
10:30křest Magdaleny, Jakuba a Samuela Weignerových a Sáry Novákové
18:30za farníky
Pondělí 15. srpnaSLAVNOST
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
07:00
Od úterý 16. srpna do soboty 20. srpna zde mše svaté nebudou slaveny.
Neděle 21. srpna21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za manžela Jiřího
09:30za † rodiče Barošovy a Hermannovy
18:30za farníky
Pondělí 22. srpnaPamátka
Panny Marie Královny
07:00
Od úterý 23. srpna do soboty 27. srpna zde mše svaté nebudou slaveny.
Neděle 28. srpna22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za farníky
09:30za dceru Danu s rodinou a Boží požehnání
křest Michaely Trtkové
18:30za rodinu Hodkovu
Pondělí 29. srpnaPamátka
Umučení sv. Jana Křtitele
07:00
Od úterý 30. srpna do čtvrtka 1. září zde mše svaté nebudou slaveny.
Pátek 2. září17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu
18:30za Jaroslava Mátla
Sobota 3. záříJedeme na pouť do Žďáru nad Sázavou - na ZELENOU HORU
13:30za novomanžele Veroniku a Jakuba Schneiderovy
Neděle 4. září21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Ladislava Kokotka, manželku a 2 syny
09:30za † maminku Andělu Auerovou
18:30za farníky

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.