Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Archa Community

„Spolek usiluje o vytvoření prostoru založeného na křesťanských zásadách, ve kterém spolu sdílejí život postižení, zvláště děti a mládež, s dobrovolnými průvodci.“
(Stanovy spolku, čl. 1, odst. 1)

Průvodci jsou převážně studenti a mládež z Brna a okolí. Někteří pracují ve prospěch dětí a mládeže se specifickými potřebami již od roku 1990. Pracují bezplatně po celý rok v době svého volného času, prázdnin a dovolených a částečně finančně přispívají na akce spolku.

Spolek své působení směřuje zejména do těchto oblastí:

Základní údaje o spolku:
Sídlo spolku: Metodějova 2a, 612 00 Brno
Registrace u MVČR: II/s-OS/1-23 636/94-R
IČ: 60553057
DIČ: CZ60553057
E-mail: info@archa-community.cz
Internetová stránka: http://www.archa-community.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 1520677001/5500
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank
Kontakt:
V pracovní době: Zdeněk Winkler, prom. fyz.
tel. 543 562 137, z.winkler@centrum.cz
 
Po pracovní době: Ing. Karel Ryšavý - předseda spolku
tel. 608 854 182, k.rysavy@archa-community.cz
Mgr. Václav Farář
tel. 724 368 123, vena.farar@seznam.cz
 
Divadlo Járy Pokojského: Michal Vidura
tel. 604 121 550, dip@vidurius.cz