Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 25. května 2023 do 4. června 2023
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Čtvrtek 25. květnaPamátka
sv. Řehoře VII.
papeže
07:00
Pátek 26. květnaPamátka
sv. Filipa Neriho
kněze
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30za † rodiče Součkovy
19:15Biblická hodina
Sobota 27. květnaPamátka
sv. Augustina z Canterbury
biskupa
07:30
08:00generální úklid kostela a fary
Neděle 28. květnaSLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
07:30za maminku
09:30za † rodiče Hermannovy a Barošovy
18:30za farníky
Pondělí 29. květnaPamátka
Panny Marie
Matky církve
07:00
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Úterý 30. květnaMše svatá není slavena!
Středa 31. květnaSvátek
Navštívení Panny Marie
18:00na úmysl dárce
Čtvrtek 1. červnaSvátek
Ježíše Krista
nejvyššího a věčného kněze
07:00
Pátek 2. červnaPamátka
sv. Marcelina a Petra
mučedníků

NOC KOSTELŮ
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu
18:30
Sobota 3. červnaPamátka
sv. Karla Lwangy a druhů
mučedníků
07:30Rq za Radoslava Bednáře
Neděle 4. červnaSLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30za farníky
09:30za biřmovance
18:30na poděkování za stěhování a rekonstrukci bytu a za rodinu Slavíkovu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.