Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 30. září 2022 do 9. října 2022
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Pátek 30. záříPamátka
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému stavu
18:30za † Miloslava a Ludmilu Zeiskovy a † rodinu Faldíkovu
Sobota 1. říjnaPamátka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše
panny a učitelky církve
07:30na poděkování za dar života
Neděle 2. října27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † maminku Andělu Auerovou
09:30za farníky
18:30 za žijícího bratra a sestru a jejich rodiny
Pondělí 3. října07:00za dar víry
09:30za staré lidi a nemocné (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Úterý 4. říjnaMše svatá není slavena!
Středa 5. říjnaPamátka
sv. Faustiny Kowalské, panny
18:00za † Františka
Čtvrtek 6. říjnaPamátka
sv. Bruna, kněze
07:00za světlo pro ohrožené hříchem
Pátek 7. říjnaPamátka
Panny Marie Růžencové
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství a k zasvěcenému stavu
18:30za rodiče, prarodiče a švagra
Sobota 8. října07:30Rq za Stanislava Budíka
08:30adorace za nemocné (do 18.30)
Neděle 9. říjnaSLAVNOST POSVĚCENÍ
NAŠEHO KOSTELA
07:30 za rodinu Synkovu žijící i zemřelou
na poděkování za 50 let manželství Marie a Antonína Charvátových
09:30za všechny dárce na nové varhany a zdárný průběh příprav na jejich stavbu
18:30za dobré řešení soudního sporu

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.