Bohoslužby
Pořad bohoslužeb od 18. července 2021 do 1. srpna 2021
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
Neděle 18. července16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za dar pomoci pro vznikající hospic
09:30
18:30 za farníky
Pondělí 19. července07:00
Od úterý 20. července do čtvrtka 22. července zde mše svaté nebudou slaveny.
Pátek 23. červenceSvátek
sv. Brigity, řeholnice patronky Evropy
17:30adorace za posvěcení našich rodin a za povolání ke kněžství
18:30za † rodiče Šamánkovy, prarodiče a žijící rodinu
Sobota 24. červencePamátka
sv. Šarbela Machlúfa, kněze
07:30Rq za Jana Slada
Neděle 25. července17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Jana Šalanského
09:30za farníky
18:30za rodinu Nešporovu
Pondělí 26. červencePamátka
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
07:00
09:30 (mše je slavena v domově seniorů na Kociánce)
Od úterý 27. července do soboty 31. července zde mše svaté nebudou slaveny.
Neděle 1. srpna18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ07:30za † Jiřího Adámka a rodiče
09:30za syna Vladimíra s rodinou
18:30za farníky

Uvedené intence jsou informativní, dle potřeby mohou být celebrantem změněny!
Řádky psané kurzívou znázorňují, že se nejedná o standardní mši svatou, ale např. o křest, svátost manželství atp.