Liturgické čtení na tento týden
Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.
Pondělí 5.12.2022
1. čtení: Iz 35,1-10
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
Úterý 6.12.2022
1. čtení: Iz 40,1-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
Středa 7.12.2022
1. čtení: Iz 40,25-31
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
Čtvrtek 8.12.2022
1. čtení: Gn 3,9-15.20
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
Pátek 9.12.2022
1. čtení: Iz 48,17-19
Žalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
Sobota 10.12.2022
1. čtení: Sir 48,1-4.9-11
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
Neděle 11.12.2022
1. čtení: Iz 35,1-6a.10
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: Jak 5,7-10
Evangelium: Mt 11,2-11