Liturgické čtení na tento týden
Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.
Pondělí 14.9.2020
1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
Úterý 15.9.2020
1. čtení: Zid 5,7-9
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27
Středa 16.9.2020
1. čtení: 1Kor 12,31-13,13
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 7,31-35
Čtvrtek 17.9.2020
1. čtení: 1Kor 15,1-11
Žalm: Zl 118
Evangelium: Lk 7,36-50
Pátek 18.9.2020
1. čtení: 1Kor 15,12-20
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 8,1-3
Sobota 19.9.2020
1. čtení: 1Kor 15,35-37.42-49
Žalm: Zl 56
Evangelium: Lk 8,4-15
Neděle 20.9.2020
1. čtení: Iz 55,6-9
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a