Liturgické čtení na tento týden
Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.
Pondělí 5.4.2021
1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 28,8-15
Úterý 6.4.2021
1. čtení: Sk 2,36-41
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 20,11-18
Středa 7.4.2021
1. čtení: Sk 3,1-10
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 24,13-35
Čtvrtek 8.4.2021
1. čtení: Sk 3,11-26
Žalm: Zl 8
Evangelium: Lk 24,35-48
Pátek 9.4.2021
1. čtení: Sk 4,1-12
Žalm: Zl 118
Evangelium: Jan 21,1-14
Sobota 10.4.2021
1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15
Neděle 11.4.2021
1. čtení: Sk 4,32-35
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: 1Jan 5, 1-6
Evangelium: Jan 20,19-31