Liturgické čtení na tento týden
Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.
Pondělí 17.1.2022
1. čtení: 1Sam 15,16-23
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 2,18-22
Úterý 18.1.2022
1. čtení: 1Sam 16,1-13
Žalm: Zl 89
Evangelium: Mk 2,23-28
Středa 19.1.2022
1. čtení: 1Sam 17,32-33.37.40-51
Žalm: Zl 144
Evangelium: Mk 3,1-6
Čtvrtek 20.1.2022
1. čtení: 1Sam 18,6-9;19,1-7
Žalm: Zl 56
Evangelium: Mk 3,7-12
Pátek 21.1.2022
1. čtení: 1Sam 24,3-21
Žalm: Zl 57
Evangelium: Mk 3,13-19
Sobota 22.1.2022
1. čtení: 2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mk 3,20-21
Neděle 23.1.2022
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: 1Kor 12,12-30
Evangelium: Lk 1,1-4;4,14-21