Liturgické čtení na tento týden
Liturgické četní pro dnešní den.
Není-li k dispozici text pro aktuální den, je zobrazen text čtení následující neděle.
Pondělí 1.3.2021
1. čtení: Dan 9,4b-10
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 6,36-38
Úterý 2.3.2021
1. čtení: Iz 1,10.16-20
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 23,1-12
Středa 3.3.2021
1. čtení: Jer 18,18-20
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mt 20,17-28
Čtvrtek 4.3.2021
1. čtení: Jer 17,5-10
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 16,19-31
Pátek 5.3.2021
1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 21,33-43.45-46
Sobota 6.3.2021
1. čtení: Mich 7,14-15.18-20
Žalm: Zl 103
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
Neděle 7.3.2021
1. čtení: Ex 20,1-17
Žalm: Zl 19(18)
2. čtení: 1Kor 1,22-25
Evangelium: Jan 2,13-25