Farní oznámení
 • V pondělí je Památka Panny Marie Matky církve
 • Ve středu je Památka sv. Rity z Cascie řeholnice
 • Ve čtvrtek je Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
 • V sobotu je Památka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve
 • V neděli je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 • Mše svaté budou v týdnu slaveny dle aktuálního rozpisu. Rozpis pravidelných i jednorázových událostí ve farnosti naleznete ve farním kalendáři.

 • Dnes v 17.45 bude další májová pobožnost, tentokrát zaměřená na děti. Všichni jste zváni.
 • Příští neděli při mši svaté v 9.30 zazpívá chrámový sbor s doprovodem orchestru.
 • Zveme všechny ve věku 30-50 let, kteří jsou sami, na druhý ročník seznamovací akce pro katolíky s názvem Kde jsi? Plavu za tebou! Akce se uskuteční v pátek 31. května od 18.00 v sále pod kostelem Panny Marie u Salesiánů v Žabinách. Více informací včetně možnosti přihlášení najdete na nástěnce u bočního vchodu.
 • V pátek 7. června se naše farnost připojí k letošnímu ročníku Noci kostelů. Na bočním oltáři si můžete vzít průvodce Noci kostelů s programem jednotlivých kostelů a modliteben v Brně a okolí. Kdo by byl ochoten pomoci s hlídáním prostor a klášterních zahrad, přijďte se, prosím, domluvit do sakristie.
 • Milí mladí přátelé, na nástěnce u bočního vchodu, našem webu i farním facebooku naleznete k vyplnění krátký dotazník, jehož cílem je zjistit zájem mladých o nějakou formu setkávání v naší farnosti. Předem moc děkujeme za vaše odpovědi.
 • Dnes zvou do farní kavárny Nováčkovi a Hráčkovi.