Tříkrálová sbírka

Připravujeme koledu s respektem k ochraně zdraví obyvatel. Možná přijdou letos tři králové fyzicky a možná jenom online. V každém případě však můžeme i v letošním roce pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.

Tříkrálová sbírka se uskuteční v období od 1. do 24. ledna 2021.


Platba na sbírkový účet tříkrálové sbírky s variabilním symbolem pro Brno

66008822/0800
VS: 77706100

Dárcovská SMS

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30, 60 nebo 90
DMS TRV KOLEDA 30, 60 nebo 90

Na číslo: 87 777
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.


Tříkrálová sbírka – leden 2020

V roce 2020 se v Brně vybralo za velké pomoci koledníků a dárců 2 885 464 Kč. Na této sbírce se podílelo 479 skupinek koledníků.
Charita děkuje, že pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka je realizována dobrovolníky.

Naši královopolští koledníci byli v lednu 2020 obdarováni částkou 68 221,- Kč.

Farní charita děkuje všem koledníkům Tříkrálové sbírky i těm, kteří tuto dobročinnou akci jakkoliv podpořili.

Za farní charitu v Králově Poli Mária Volková