Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka – leden 2024

V roce 2024 se v Brně vybralo celkem 3 585 053 Kč.
Charita děkuje, že pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka je realizována dobrovolníky.

V naší královopolské farnosti jsme v lednu 2024 podpořili tříkrálovou sbírku částkou 79 575,- Kč.

Děkujeme všem, kteří tuto dobročinnou akci jakkoliv podpořili.

Za charitní spolupracovníky v Králově Poli Mária Justanová