Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka – leden 2021

V roce 2021 se v Brně během první, převážně virtuální sbírky, vybralo 1 733 323 Kč.
Charita děkuje, že pomáháte pomáhat.

Tříkrálová sbírka je realizována dobrovolníky.

V naší královopolské farnosti jsme v lednu 2021 podpořili tříkrálovou sbírku částkou 33 588,- Kč.

Farní charita děkuje všem, kteří tuto dobročinnou akci jakkoliv podpořili.

Za farní charitu v Králově Poli Mária Volková