Farnost Brno - Královo Pole

Duchovní správa

P. Josef Jahoda (farář)
P. Jiří Paleček (farní vikář)
Pavel Souček (stálý jáhen)
Petr Hráček (stálý jáhen)

Adresa fary

Metodějova 13/2a, Brno - Královo Pole, 612 00 (naproti kostelu přes ulici)
Telefon: 733 741 202
e-mail: cella.trinitatis@gmail.com
č.ú. 178331229/0300
IČ: 64327680
QR: QR Kontakt

Mše svaté

Aktuální pořad bohoslužeb je zde.

  • Pondělí: 9.30 - DD Kociánka, 18.00
  • Úterý: mše sv. není
  • Středa: 18.00 (pro děti)
  • Čtvrtek: 18.00
  • Pátek: 18.30
  • Sobota: 7.30
  • Neděle: 7.30, 9.30, 18.30

Přijmout svátost smíření je možné vždy 45 minut před začátkem mše svaté. Zpovídání končí 15 minut přede mší svatou.

Úřední hodiny farního úřadu

O prázdninách použijte pro kontakt pouze uvedený telefon, nebo přijďte projednat vaši záležitost po mši svaté do sakristie.

Svatby je nutno domlouvat 6 měsíců předem.
Křty je nutno domlouvat 1 měsíc předem.