Renovace kostela

V naší farnosti v posledních letech probíhaly a stále probíhají četné restaurátorské práce. Níže jsou rozepsány jednotlivé restaurátorské projekty. Tyto projekty byly spolufinancovány za podpory Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje či Statutárního města Brna, za což jim velice děkujeme.


Restaurátorská obnova hlavního oltáře

Obnova probíhala v letech 2009 a 2010.
Restaurátoři:

 • Petr Bortlík (zlacení)
 • Petr Polický (dřevořezby)
 • Dimitrij Nikifor Neuwirth (architektura a štuk)
Tato obnova byla podpořena dotací Ministerstva kultury prostřednictvím programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a dotací Jihomoravského kraje.

Restaurátorská obnova vitrážových oken v presbytáři kostela

Obnova probíhala v roce 2011.
Restaurátor: Tomáš Mitvalský
Tato obnova byla podpořena dotací z Ministerstva kultury prostřednictvím programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Restaurátorská obnova chórových lavic

Pozdně renesanční chórové lavice, tzv. štaly, z období manýrismu, pravděpodobně od Emerich Thurna z doby kolem roku 1680 jsou mistrovskou ukázkou řezbářského umění. Lavice patří k původnímu mobiliáři kostela. Každá lavice je tvořena devíti sedadly s područkami, pulpitem a vysokou zadní stěnou, jež je zakončena římsou navazující na architekturu kostela. Lavice jsou zdobené ornamentální a reliéfní řezbou. Na pulpitech je umístěno osm figur ležících lvů. Mezi oblouky jsou vyřezány reliéfní hlavičky originálních podob. Zvláště zajímavá jsou vyřezávaná plně plastická poprsí mužů a žen s dobovými účesy a pokrývkami hlavy v arkádách lavic.
Obnova probíhala v letech 2012 až 2015.
Restaurátor: Petr Polický
Části obnovy:

 • Jižní štala – I. část (2012) tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.
 • Jižní štala – II. část (2013) tento projekt byl podpořen dotacemi Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
 • Severní štala – I. část (2014) tento projekt byl podpořen dotacemi Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
 • Severní štala – II. část (2015) tento projekt byl podpořen dotacemi Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Restaurátorská obnova série obrazů Dvanácti apoštolů od Josefa Sterna

Josef Stern (1716 Štýrský Hradec – 1775 Brno) je pro Moravu zvlášť významným malířem poloviny 18. století. Při barokizaci kostela (kolem roku 1760) vzniklo ojedinělé dílo – série třímetrových obrazů Dvanácti apoštolů ve štukových rámech se zlacenými obrazovými lištami. Jedná se o velmi kvalitní sérii a ukázku mistrovské práce vynikajícího autora.
Obnova probíhala od roku 2012 do roku 2018.

Části obnovy:

Obraz sv. appoštola Jakuba Většího

Obnova probíhala v roce 2012.
Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje.

Obraz sv. apoštola Filipa

Obnova probíhala v roce 2013.
Restaurátoři:
 • akademický malíř Mario Král
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Jana

Obnova probíhala v roce 2014.
Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Ondřeje

Obnova probíhala v roce 2015.
Restaurátoři:
 • akademický malíř Mario Král
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Petra

Obnova probíhala v roce 2016.
Restaurátoři:
 • akademický malíř Mario Král
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Pavla

Obnova probíhala v roce 2016.
Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Jakuba Menšího

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Bartoloměje

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Tomáše

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři:
 • akademický malíř Mario Král
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Matouše

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři:
 • akademický malíř Mario Král
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Šimona

Obnova probíhala v roce 2018.
Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Judy Tadeáše

Obnova probíhala v roce 2018.
Restaurátoři:
 • akademický malíř Mario Král
 • Petr Bortlík
Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Restaurátorská obnova vitrážových oken ve Švédské a Andělské kapli

Obnova probíhala v roce 2018.
Restaurátor: Tomáš Mitvalský
Tato obnova byla podpořena dotacemi z Ministerstva kultury prostřednictvím programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje.

Restaurátorská obnova bočních oltářů sv. Barbory a sv. Apolonie

Obnova probíhala v letech 2019 a 2020.

I. etapa - Restaurátorská obnova bočního oltáře sv. Barbory

Restaurátoři:
 • akademická malířka Renata Bartoňová
 • akademický sochař Mgr. Filip Novotný
 • Jan Zbořil
 • Petr Bortlík

Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020.

II. etapa - Restaurátorská obnova bočního oltáře sv. Apolonie

Restaurátor:
 • akademický malíř Mario Král
 • akademický sochař Mgr. Filip Novotný
 • Jan Zbořil
 • Petr Bortlík

Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2020.

Restaurátorská obnova vitrážových oken nad oltářem sv. Barbory a sv. Apolonie

Obnova probíhala v letech 2019 a 2020.

I. etapa - Restaurátorská obnova vitrážového okna nad oltářem sv. Barbory

Restaurátor:
 • Tomáš Mitvalský

Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

II. etapa - Restaurátorská obnova vitrážového okna nad oltářem sv. Apolonie

Restaurátor:
 • Tomáš Mitvalský

Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obnova částečně zazděného vitrážového okna ve Švédské kapli

Restaurátor:
 • Tomáš Mitvalský

Na tento projekt nebyly podány žádosti o dotace.

Restaurátorská obnova nástropní freskové malby ve Švédské kapli kostela Nejsvětější Trojice

I. etapa

Restaurátor:
 • akademický malíř Mario Král

Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje z programu Podpora projektů v oblasti památkové péče - restaurování nemovitých a movitých kulturních památek.

II. etapa

Restaurátor:
 • akademický malíř Mario Král

Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.