Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Renovace kostela

V naší farnosti v posledních letech probíhaly a stále probíhají četné restaurátorské práce. Níže jsou rozepsány jednotlivé restaurátorské projekty. Tyto projekty byly spolufinancovány za podpory Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje či Statutárního města Brna, za což jim velice děkujeme.

Restaurátorská obnova hlavního oltáře

Obnova probíhala v letech 2009 a 2010.
Restaurátoři: Tato obnova byla podpořena dotací Ministerstva kultury prostřednictvím programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a dotací Jihomoravského kraje.

Restaurátorská obnova vitrážových oken v presbytáři kostela

Obnova probíhala v roce 2011.
Restaurátor: Tomáš Mitvalský
Tato obnova byla podpořena dotací z Ministerstva kultury prostřednictvím programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Restaurátorská obnova chórových lavic

Pozdně renesanční chórové lavice, tzv. štaly, z období manýrismu, pravděpodobně od Emerich Thurna z doby kolem roku 1680 jsou mistrovskou ukázkou řezbářského umění. Lavice patří k původnímu mobiliáři kostela. Každá lavice je tvořena devíti sedadly s područkami, pulpitem a vysokou zadní stěnou, jež je zakončena římsou navazující na architekturu kostela. Lavice jsou zdobené ornamentální a reliéfní řezbou. Na pulpitech je umístěno osm figur ležících lvů. Mezi oblouky jsou vyřezány reliéfní hlavičky originálních podob. Zvláště zajímavá jsou vyřezávaná plně plastická poprsí mužů a žen s dobovými účesy a pokrývkami hlavy v arkádách lavic.
Obnova probíhala v letech 2012 až 2015.
Restaurátor: Petr Polický
Části obnovy:

Restaurátorská obnova série obrazů Dvanácti apoštolů od Josefa Sterna

Josef Stern (1716 Štýrský Hradec – 1775 Brno) je pro Moravu zvlášť významným malířem poloviny 18. století. Při barokizaci kostela (kolem roku 1760) vzniklo ojedinělé dílo – série třímetrových obrazů Dvanácti apoštolů ve štukových rámech se zlacenými obrazovými lištami. Jedná se o velmi kvalitní sérii a ukázku mistrovské práce vynikajícího autora.
Obnova probíhala od roku 2012 do roku 2018.

Části obnovy:

Obraz sv. appoštola Jakuba Většího

Obnova probíhala v roce 2012.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotací Jihomoravského kraje.

Obraz sv. apoštola Filipa

Obnova probíhala v roce 2013.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Jana

Obnova probíhala v roce 2014.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Ondřeje

Obnova probíhala v roce 2015.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Petra

Obnova probíhala v roce 2016.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Pavla

Obnova probíhala v roce 2016.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Jakuba Menšího

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Bartoloměje

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Tomáše

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Matouše

Obnova probíhala v roce 2017.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Šimona

Obnova probíhala v roce 2018.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Obraz sv. apoštola Judy Tadeáše

Obnova probíhala v roce 2018.
Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z Programu restaurování movitých kulturních památek, Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

Restaurátorská obnova vitrážových oken ve Švédské a Andělské kapli

Obnova probíhala v roce 2018.
Restaurátor: Tomáš Mitvalský
Tato obnova byla podpořena dotacemi z Ministerstva kultury prostřednictvím programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje.

Restaurátorská obnova bočních oltářů sv. Barbory a sv. Apolonie

Obnova probíhá v letech 2019 a 2020.

I. etapa - Restaurátorská obnova bočního oltáře sv. Barbory

Restaurátoři: Tento projekt byl podpořen dotacemi Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Jihomoravského kraje.

Restaurátorská obnova vitrážových oken nad oltářem sv. Barbory a sv. Apolonie

Obnova probíhá v letech 2019 a 2020.

I. etapa - Restaurátorská obnova vitrážového okna nad oltářem sv. Barbory

Restaurátor: Tento projekt byl podpořen dotací Statutárního města Brna.