Literatura

Seznam použité literatury

Bílek, J.: Brněnské kostely. Brno, 1988
Brandl, V.: Kniha pro každého Moravana. Brno, 1863
Bukovský, J.: Královopolský kartouz. Brno, 1994
Dostál, E.: Umělecké památky Brna. Praha, 1928
Dřímal, J. a kol.: Dějiny města Brna. Brno, 1969
Jirásko, L.: Církevní řády a kongregace v zemích českých. Praha, 1991
Kuča, K.: Památky Brna. Brno, 1991
Němčík, B.: Švédové před Brnem. Brno, 1995
Prachař, A.: Z dějin Králova Pole - sborník. Brno, 1925
Žák, K.: Dějiny kartuziánského kláštera v Králově Poli u Brna. Žďár, 1929