Přihláška do náboženství

Milí rodiče,
naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se s obsahem Bible, základy křesťanství a se zásadami praktického křesťanského života. Při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty apod.) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří.

Níže naleznete formulář pro přihlášení vašeho dítěte do výuky náboženství ve školním roce 2024/2025. Přihlášku vyplňujte pouze pro děti, které v naší farnosti ještě nechodily do hodin náboženství.

Přihláška musí být vyplněna do 11. září 2024.

V případě dotazů nám napište na adresu info@farnost-krpole.cz.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených osobních údajů Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole, jako správci, za účelem vedení evidence účastníků výuky náboženství a jejich přípravě k prvnímu svatému přijímání. Správce se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí straně, vyjma jednotlivých vyučujících, kteří obdrží osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefon a email na rodiče pro účely vedení docházky a možnost kontaktovat zákonného zástupce pro případ neomluvené absence dítěte nebo pro případ nutného zaslání informačního sdělení týkajícího se výuky či přípravy na svátosti.

Tučně označené položky je nutné vyplnit.

Ano
Ano
Potvrzuji, že oba rodiče souhlasí s tím, že dítě bude navštěvovat hodiny náboženství v královopolské farnosti.