Přihláška do náboženství

Milí rodiče,
naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se s obsahem Bible, základy křesťanství a se zásadami praktického křesťanského života. Při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty apod.) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří.

Níže naleznete formulář pro přihlášení vašeho dítěte do výuky náboženství ve školním roce 2023/2024. V letošním roce vás chceme poprosit o vyplnění této přihlášky i pro děti od 1. do 5. třídy, které již do hodin náboženství v minulém školnim roce v naší farnosti chodily.

Přihláška musí být vyplněna do 13. září 2023.

V případě dotazů nám napište na adresu info@farnost-krpole.cz.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 – General Data Protection Regulation (zkráceně GDPR) souhlas ke zpracování zde uvedených osobních údajů Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětější Trojice, Brno - Královo Pole, jako správci, za účelem vedení evidence účastníků výuky náboženství a jejich přípravě k prvnímu svatému přijímání. Správce se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetí straně, vyjma jednotlivých vyučujících, kteří obdrží osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, telefon a email na rodiče pro účely vedení docházky a možnost kontaktovat zákonného zástupce pro případ neomluvené absence dítěte nebo při nutných jednorázovách změnách v pravidelné výuce.

Tučně označené položky je nutné vyplnit.

Ano
Ano
Potvrzuji, že oba rodiče souhlasí s tím, že dítě bude navštěvovat hodiny náboženství v královopolské farnosti.