Aktuální pouť

Slavkovice, Nové Město na Moravě - 13.5.2023
Slavkovice: Poutní kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny
Pozoruhodná stavba představující dva otevírající se paprsky, které vycházejí ze srdce Ježíšova, vyjadřuje symboliku Božího milosrdenství, které obdarovává věřící podobně jako voda ze střechy stékající do kamenné pateny před vstupem. Dominantou kostela je symbol Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Svatostánek je v podobě hostie. V kostele se nachází schránka s ostatky sv. Faustyny, sv. Jana Pavla II., otce Pia a sv. Jana Vianneye.
Nové Město na Moravě: Kostel svaté Kunhuty je nejstarší architektonickou chráněnou kulturní památkou města. Pečeť minulosti mu vtiskl vznešený řád gotiky i zdobnost baroka. Nezaměnitelný vzhled získal sgrafitovou výzdobou místního umělce Karla Němce.
Tři kříže jsou kulturní památkou od roku 1958. Místo se též označuje jako Kalvárie. Tři kříže byly instalovány v roce 1832 jako poděkování Bohu za ušetření města před nákazou cholery a moru. Nacházejí na vrcholu kopce asi 1 km východně od centra, odkud je nádherný výhled.

Program poutě: 
Odjezd z Brna8:00
Mše svatá v poutním kostele Božího milosrdenství v Slavkovicích
Promítání související s Božím milosrdenstvím
Komentovaná prohlídka kostela sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě
Možnost si vyjít na Kalvárii nebo si prohlédnout centrum města (muzeum, zámek, arboretum…)
Příjezd do Brna kolem17:00Cena: dítě do 15 let 200 Kč, dospělý 350 Kč

Kontakt:

tel. 774 548 539

Hana Lepková