Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Aktuální pouť

 Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi