Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Aktuální pouť

81. farní pouť - 14. 9. 2019 Zlaté Hory, Horní údolíZlate Hory  

Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi