Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Aktuální pouť

2. 5. 2020 Olmouckostel Neposkvrněného početí Panny Marie Pozdně gotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl původně kostelem kláštera františkánů. Klášter s kostelem, byl vystavěn z podnětu charismatického kazatele a minoritského generálního vikáře Jana Kapistrána v letech 1454-1468. Olomouc se stala v druhé polovině 15. století opěrným bodem Kapistránových misijních cest do českých zemí. Kazatel město navštívil v letech 1451 a 1454.
Arcibiskupský palác Arcibiskupský palác je od svého vzniku až do současnosti sídelní rezidencí olomouckých biskupů a od roku 1777 také arcibiskupů. Je jedinečným místem, kde se setkává minulost se současností. Místo, kde se snoubí krása architektonických slohů, především baroka, které dotvářelo a zdobilo tuto monumentální a majestátní budovu staletého církevního sídla. V interiérech paláce vyniká štuková výzdoba a množství obrazů, dobový nábytek, kachlová kamna a sbírka skla, porcelánu a habánské keramiky. Zcela výjimečný je soubor zlacených klasicistních lustrů.
Program farní poutě 

Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi