Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Aktuální pouť

80. farní pouť - 4. 5. 2019 Petrov, Strážnice, Blatnice pod. sv. Antonínkemkostel sv. Vaclava Kostel sv. Václava v Petrově - Strážnice Základní kámen, posvěcený papežem sv. Janem Pavlem II. v květnu 1995 v Olomouci, položil rodák a arcibiskup olomoucký mons. Jan Bosko Graubner v neděli 28. září 1997, v den svátku sv. Václava. Tím dostala svůj základ i zářijová Svatováclavská církevní slavnost, která se v obci stává novodobou tradicí. O dva roky později na ní poprvé zazvonil zvon, vysvěcený význačným petrovským rodákem P. Josefem Koštuříkem. Na umělecké výzdobě se podíleli akad. malířka Renata Bartoňová a akad. malíř Karel Stádník z Prahy.
kostel Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici. Největší barokní památkou ve Strážnici je piaristický komplex z druhé třetiny 18. století, skládající se z kostela, kláštera a gymnázia, který stojí na místě původního bratrského areálu. Ti odešli někdy v letech 1622 - 1624 a roku 1633 byli do Strážnice Františkem Magnisem povoláni první piaristé z Mikulova. Po Mikulovu se Strážnice totiž stala teprve druhým místem mimo Itálii, kde se členové tohoto řádu, vesměs Italové, v roce 1633 usadili. V současné době působí ve Strážnici a třech a okolních farnostech tři piaristé z Polska.
kaple sv. Antonina Svatý Antonínek je významné poutní místo Moravského Slovácka. Nachází se na kopci mezi obcemi Blatnice pod Svatým Antonínkem a Ostrožská Lhota. Posvátné místo, zasvěcené svatému Antonínu Paduánskému, tvoří Kaple svatého Antonína, v přírodě zasazená křížová cesta a liturgický prostor. K místu patří také křížová cesta s 12 zastaveními a vinohrady táhnoucí se až k vinařské obci Blatnici.
Program farní poutě 
7,30odjezd z Brna
9,00Petrov komentovaná prohlídka kostela sv. Václava
10,30Strážnice mše svatá, komentovaná prohlídka kostela
13,00odjezd Blatnice, komentovaná prohlídka kaple
15,00odjezd do Brna

Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi