Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Aktuální pouť

5. května 2018 Kutná Hora - chrám sv. Barbory, hřbitovní kostel Sedlecsv. Barbora Kutná Hora - chrám sv. Barbory, hřbitovní kostel Sedlec

Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Nádhera této stavby dodnes svědčí o slávě a bohatství stříbrné Kutné Hory i o hluboké zbožnosti svých tvůrců. Chrám je zasvěcen panně Barboře, raně křesťanské mučednici, která je vzývána jako pomocnice v nouzi, přímluvkyně za dobrou smrt a patronka všech, kdo mají nebezpečné povolání, zejména horníků. Chrám je pestrou galerií zejména vzácných gotických fresek a kamenického umění, svou stopu zde však zanechaly všechny generace. Kostnice v Sedlci u Kutné Hory patří s více než 250 tisíci návštěvníky ročně mezi nejnavštěvovanější památky Středočeského kraje. Kostnice je podzemní kaplí Hřbitovního kostela Všech Svatých, který byl původně součástí cisterciáckého opatství v Sedlci, založeného v roce 1142.
 

Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi