Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Aktuální pouť

81. farní pouť - 14. 9. 2019 Zlaté Hory, Horní údolíZlate Hory Každé mariánské poutní místo je spojené s nějakým zázrakem. Panna Maria Pomocná (MariaHilf) u Zlatých Hor však nabízí i hmatatelný důkaz o tom, že Bůh dokonale uzdravuje bolavé rány lidské minulosti. Když demoliční četa výbuchem dynamitu v září roku 1973 srovnala se zemí více než sto let starý kostel, málokdo věřil, že se zde tradice poutí vzkřísí. Přesně po dvaadvaceti letech vysvětil na stejném místě olomoucký arcibiskup Jan Graubner nový chrám a poutní dům.
Program farní poutě 
7,00odjezd z Brna
10,30mše svatá v kostele MariaHilf
11,30komentovaná prohlídka
12,30oběd
13,30kostel sv. Jana Křtitele
14,30odjezd do Brna
Cena: 450.- Kč. Přihlásit se lze v sakristii.

Kontakt:

tel. 549 250 818, 607 955 388

Božena a Stanislav Synkovi