Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Program farních poutí

Program farních poutí pro rok 2019

Program farních poutí pro rok 2018 byl vyčerpán. Těšíme se na setkání na farní pouti v roce 2019.