Rodinná setkání

Kdo jsme?

Jsme mladé rodiny a setkáváme se jednou za měsíc nejraději někde v přírodě. Při setkáních s dětmi probíráme evangelium z aktuální neděle, prosíme za naše potřeby a modlíme se modlitbu na úmysl svatého Otce. Také si povídáme o radostech/strastech rodinného/manželského života, modlíme se za sebe, naše kněze a za co je potřeba.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20).

Chcete-li se podívat, kde jsme byli a co jsme dělali podívejte se do sekce "Naše akce"

Každý měsíc při setkáních věnujeme modlitby a myšlenky na tyto úmysly:

Termín Úmysl
Září 2019 Prosme o duchovní posilu pro těžce nemocné v našich rodinách.
Říjen 2019 Za zachování svobody a demokracie v našem národě a v Evropě. Prosba o modlitbu za uzdravení Jany Trágeové.
Listopad 2019 Prosba o modlitbu za uzdravení, sílu a trpělivost pro rodinu Jouklovu.
Prosinec 2019 Prosba o modlitbu za uzdravení Pavly Štrimpflové na přímluvu ct. Martina Středy
Leden 2020 Prosba o modlitbu za zdárný průběh operace a uzdravení Pavly Štrimpflové na přímluvu ct. Martina Středy a za rodinu Voborných.
Únor 2020 Prosba o modlitbu za rodinu Trágeovu a za dar zdraví, sílu a trpělivost pro Janu Budjačovou.
Březen 2020 Prosba o modlitbu za dar zdraví, sílu a trpělivost pro rodinu Budjačovu a dobré vztahy v rodině.
Duben 2020
Květen 2020 Modleme se k Panně Marii za trpělivost a sílu pro rodiče školáků, se kterými musí být doma.
Červen 2020

Modleme se k Panně Marii za trpělivost a sílu pro rodiče školáků, se kterými musí být doma.

Prosba o modlitbu za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a maturit našich dětí.

Červenec 2020
Srpen 2020

Zveme Vás mezi nás
rodina Hráčkova

V případě, že se chcete k nám přidat, zde je kontakt:

email rodinného setkání: setkani.rodin@gmail.com

Petr Hráček
+420 777 056 169

nebo

Markéta Hráčková
+420 777 249 428