Setkání rodin

Kdo jsme?

Jsme mladé rodiny a setkáváme se jednou za měsíc nejraději někde v přírodě. Při setkáních s dětmi probíráme evangelium z aktuální neděle, prosíme za naše potřeby a modlíme se modlitbu na úmysl svatého Otce. Také si povídáme o radostech/strastech rodinného/manželského života, modlíme se za sebe, naše kněze a za co je potřeba.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20).

Chcete-li se podívat, kde jsme byli a co jsme dělali podívejte se do sekce "Naše akce"

Každý měsíc při setkáních věnujeme modlitby a myšlenky na tyto úmysly:

Termín Úmysl
Září 2021 Modleme se za všechny lidi, kteří přišli při konfliktu v Afghánistánu o domov a za jejich budoucnost.
Říjen 2021 Prosba o modlitbu za klidný průběh řešení situace dětí Justanových.
Listopad 2021 Modleme se za posilu v těžké nemoci pro pana Libora Utíkala.
Prosinec 2021 Modleme se za duchovní posilu v nemoci pro paní Renatu Hanáčkovou a Pavlu Štrimpflovou.
Leden 2022 Prosba o posilu v nemoci pro Markétu Hráčkovou a Boží pomoc pro celou rodinu.
Únor 2022 Modleme se za vedení Duchem svatým a Boží ochranu pro rodinu Justanovu. Modleme se za uzdravení Pavly Štrimpflové na přímluvu ct. Martina Středy.
Březen 2022 Modleme se za vedení Duchem svatým a Boží ochranu pro rodinu Justanovu. Prosme o posilu a Boží požehnání pro rodinu Večeřovu.
Duben 2022 Modleme se za zdárný průběh operace Aničky Bajerové a posilu pro její rodinu.
Květen 2022 Modleme se k Panně Marii za klidný průběh řešení situace rodiny Justanovy.
Červen 2022
Červenec 2022 Modleme se za uzdravení Pavly Štrimpflové na přímluvu ct. Martina Středy.
Srpen 2022 Prosba o posilu v nemoci pro Stanislava Synka a Boží pomoc pro celou rodinu.

Zveme Vás mezi nás
rodina Hráčkova

V případě, že se chcete k nám přidat, zde je kontakt:

email setkání rodin: phracek@gmail.com

Petr Hráček
+420 777 056 169

nebo

Markéta Hráčková
+420 777 249 428