Setkání rodin

Kdo jsme?

Jsme mladé rodiny a setkáváme se jednou za měsíc nejraději někde v přírodě. Při setkáních s dětmi probíráme evangelium z aktuální neděle, prosíme za naše potřeby a modlíme se modlitbu na úmysl svatého Otce. Také si povídáme o radostech/strastech rodinného/manželského života, modlíme se za sebe, naše kněze a za co je potřeba.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20).

Chcete-li se podívat, kde jsme byli a co jsme dělali podívejte se do sekce "Naše akce"

Každý měsíc při setkáních věnujeme modlitby a myšlenky na tyto úmysly:

Termín Úmysl
Září 2022 Prosba za působení Ducha svatého v napjatých sousedských vztazích.
Říjen 2022 Prosba o posilu v nemoci pro Stanislava Synka a Boží pomoc pro celou rodinu.
Listopad 2022 Prosba o posilu v jáhenské službě pro jáhna Petra a Boží pomoc pro celou rodinu Hráčkovu. Prosba o modlitbu za dar zdraví, sílu a trpělivost pro rodinu Budjačovu.
Prosinec 2022 Prosba o modlitbu za dar zdraví, sílu a trpělivost pro rodinu Budjačovu.
Leden 2023 Prosba za zdárný průběh operace Rasti Budjače a za rodinu Sokolovu a jejich rizikové těhotenství s dvojčaty.
Únor 2023 Prosba o modlitbu za rodinu Sokolovu a jejich rizikové těhotenství s dvojčaty. Prosba o modlitbu za rodinu Trtkovu.
Březen 2023 Prosba o modlitbu za rodinu Sokolovu a jejich rizikové těhotenství s dvojčaty. Prosba o modlitbu za rodinu Trtkovu.
Duben 2023

Prosba o modlitbu za zdárný průběh pouti otců do Santiaga de Compostela.

Prosba za brzké uzdravení novorozených dvojčat rodiny Sokolovy.

Květen 2023

Prosba o modlitbu za úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a maturit našich dětí.

Prosba o modlitbu za děti v naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání.

Prosba o modlitbu za zdárný průběh pouti otců do Santiaga de Compostela.

Červen 2023
Červenec 2023
Srpen 2023

Zveme Vás mezi nás
rodina Hráčkova

V případě, že se chcete k nám přidat, zde je kontakt:

email setkání rodin: phracek@gmail.com

Petr Hráček
+420 777 056 169

nebo

Markéta Hráčková
+420 777 249 428