Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Rodinná setkání

Kdo jsme?

Jsme mladé rodiny a setkáváme se jednou za měsíc nejraději někde v přírodě.
Při setkáních s dětmi probíráme evangelium z aktuální neděle, prosíme za naše potřeby a modlíme se modlitbu
na úmysl svatého Otce. Také si povídáme o radostech/strastech rodinného/manželského života, modlíme se za sebe, naše kněze a za co je potřeba.

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18,20).

Chcete-li se podívat, kde jsme byli a co jsme dělali podívejte se
do sekce "Naše akce"

Každý měsíc při setkáních věnujeme modlitby a myšlenky na tyto úmysly:

Termín Úmysl
Září 2018 Prosba o modlitbu za manžele Ohniskovy.
Říjen 2018 Prosba o modlitbu za zdraví našeho pana faráře ot. Jahody
Listopad 2018 Prosba o modlitbu za zdárný průběh operace otce Josefa Jahody.
Prosinec 2018 Prosba o modlitbu za úspěšnou operaci pana Karla Picky
Leden 2019 Prosba o modlitbu za uzdravení psychických a fyzických zranění paní Ivy se třemi dětmi.
Únor 2019 Prosba o modlitbu za zdraví pro naše kněze ve farnosti.
Březen 2019 Prosba o modlitbu za manžele Vladimíra a Drahu Nováčkovi a za jejich rodinu.
Duben 2019 Prosme Boha na přímluvu ct. Martina Středy za uzdravení kamaráda Jana Strejčka, který je vážně nemocný.
Květen 2019 Prosba o modlitbu za děti v naší farnosti, které se připravují na první svaté přijímání.
Červen 2019 Prosíme za nová kněžská a řeholní povolání.
Červenec 2019 Prosba o modlitbu za dar zdraví pro Janu Čalkovskou a dobré vztahy v rodině
Srpen 2019 Prosba o modlitbu za dar zdraví pro Janu Čalkovskou a dobré vztahy v rodině.

Zveme Vás mezi nás
rodina Hráčkova

V případě, že se chcete k nám přidat, zde je kontakt:

email rodinného setkání: setkani.rodin@gmail.com

Petr Hráček
+420 777 056 169

nebo

Markéta Hráčková
+420 777 249 428