Trojlístek

Trojlístek je dětský sbor pro děti od 5 do 12 let pod vedením Dagmar Kovářové. Byl založen 1. září 2005. Název sboru byl odvozen od zasvěcení našeho kostela Největější Trojici.

Zhodnocení doby činnosti sboru ve farnosti Brno-Královo Pole

Dětský chrámový sbor byl založen v září r. 2005. Oslovili jsme děti ve věku od 5 do 12 let, které měly chuť zpívat. Začínali jsme s osmi dětmi, malými klávesami, jednou příčnou a jednou zobcovou flétnou. V letošním roce zpíváme 10. rok.
Jelikož je náš kostel zasvěcen Nejsvětější Trojici, dali jsme si název Trojlístek.
Vedoucí sborečku se stala pí. Dagmar Kovářová, která je učitelkou na ZUŠ. Střídáme dětské písničky s písněmi ze zpěvníku Hosana. Později byly zakoupeny orfovy nástroje a velké klávesy. Postupně se k nám přidávaly další děti – takže dnes máme 34 dětí – přidal se k nám také basista, další flétna a občas saxofon.
A přišly první Vánoce, které už byly zcela v naší režii – dopadly velmi dobře – ke spokojenosti otce Josefa, farníků i naší.
Zkoušíme každou středu od půl šesté a pak zpíváme na dětské mši sv.

S dětmi slavíme Štědrovečerní mši sv. odpoledne, která mívá velký ohlas – postupně chodí i lidé mimo naši farnost. Na ukončení vánoční doby zpíváme o půl desáté pro farníky, kteří se nedostanou na štědrý den. Zpíváme na mikulášské, o Velikonocích a při 1. sv. přijímání dětí. Také jsme zpěvem doprovodili jednu naši zpěvačku – Šárku při křtu svatém.

V současné době máme šest lektorek a dva lektory – ministranty.

Za dobu naší činnosti jsme byli několikrát pozváni do Domu pokojného stáří na Podpěrově a Kamanově ulici. Také jsme se zúčastnili přehlídky dětských sborů, kterou pořádá Musica Sacra. Děti zpívají velmi rády a i ty, které už z důvodu školy pravidelně nechodí, ochotně vypomohou při slavnostních příležitostech – děkujeme.

Dvakrát ročně je vyhodnocována účast a děti jsou odměněny. Velmi je také povzbuzuje svou pochvalou otec Josef, který je nám velkou oporou, modlí se za nás a my za něj. Při svých narozeninách dostávají děti od otce malý dárek.

V roce 2012 jsme nahráli CD a DVD z Vánoc, Velikonoc a 1. sv. přijímání a nabídli je farníkům k prodeji. Výtěžek, který činil přes 7.500,- Kč jsme předali Charitě pro domov sv. Markéty. Na ukončení školního roku děkujeme za prožitý rok a prosíme za pěkné prázdniny. Po mši sv. je pro všechny děti na farní zahradě připraven táborák k opékání špekáčků.
V letošním roce se k nám přidala 1 kytaristka a 1 kytarista.
Děkujeme Pánu Bohu a otci Josefovi, že jsme se sešli, sestře Marcele za pomoc lektorům a všem farníkům za přízeň a modlitby.
Děkujeme také rodičům, příp. babičkám, které vodí děti na zkoušky a ostatní akce.

Doufáme, že s Boží pomocí budeme ještě nějakou dobu zpívat P. Bohu k oslavě a vám všem pro radost.

Jiřina Sloučková