Biřmování

Svátost křesťanské dospělosti má přijmout každý pokřtěný katolík. Tato svátost je logickým a nutným krokem na cestě k vědomé a zodpovědné víře. Je uži-tečná zejména u těch věřících, kteří byli pokřtěni v dětském věku a dosud neměli příležitost k osobnímu přijetí vztahu s Bohem i se společenstvím ostatních křesťanů.

Přihlásit se může každý, kdo dovršil 15. rok svého věku (horní hranice není stanovena). Příprava nezačíná každý rok. Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce v pátek večer. Svátost biřmování bývá udělována kolem Svatodušních svátků.