Křest dospělých

Katechumenát (příprava na křest) dospělých se otevírá vždy se začátkem nového školního roku a trvá přibližně jeden a půl roku (do příštích Velikonoc). Jednotlivá setkání probíhají ve školním roce na faře některý večer v týdnu (podle domluvy ve skupině).

Do katechumenátu se mohou přihlásit i ti, kteří jsou pokřtěni, ale dosud nepřistoupili ke svátostem (svátost smíření, eucharistie), či zájemci o prohloubení svého života z víry. Přijetí do katechumenátu ještě nezavazuje k rozhodnutí přijmout (i udělit) příslušnou svátost.

Do katechumenátu je možno se přihlásit na faře či v kostele nejlépe do konce měsíce září. Přihlásit se může kdokoliv starší 14 let (vlastní přijetí křtu u nezletilých však bude nutno projednat s rodiči). Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.