Manželství

Svátost manželství (církevní sňatek) je možno přijmout jen tenkrát, pokud alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v katolické církvi. Pokud je některý ze snoubenců rozvedený, je nutná konzultace s knězem. V případě různosti víry budoucích manželů se žádá písemné prohlášení o respektování víry a náboženské výchově dětí.

Termín svatby je možno si rezervovat již s předstihem. Svatební obřad lze mít v sobotu a podle možností farnosti i ve všední den. V neděli a o církevních svátcích se neoddává.

Před uzavřením církevního sňatku absolvují oba snoubenci přípravu. Přípravu lze vykonat i jinde (zpravidla ve farnosti jednoho ze snoubenců). Kromě toho je třeba si dohodnout setkání s farářem, k vyřízení všech formálních náležitostí potřebných k platnému uzavření manželství.

K zápisu do matriky oddaných a k sepsání žádosti o uzavření manželství budou oba žadatelé potřebovat potvrzení o křtu (s datem ne starším než max. tři měsíce před dnem sňatku), a pokud ani jeden ze snoubenců nespadá do naší farnosti, pak si musí některý z nich vyžádat od vlastního faráře také písemné propuštění ke sňatku v cizí farnosti.

Z občanskoprávního hlediska si snoubenci rovněž musí vyřídit tzv. "Osvědčení o způsobilosti k uzavření manželství", které jim vystaví příslušný matriční úřad. Pro náš kostel je to matrika městské části Brno – Královo Pole. Toto osvědčení platí 6 měsíců.

Upozorňujeme, že jak příprava na manželství, tak i sám průběh svatebního obřadu je plně v kompetenci příslušné duchovní správy farnosti. Zásadně tedy neumožňujeme jakékoliv vstupy tzv. svatebních agentur.