Svátost nemocných

Svátost nemocných je možno přijmout kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze u nemocného. Tuto návštěvu je možné dohodnout osobně či telefonicky na faře nebo v kostele.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici nebo jiném ústavu zdravotní či sociální péče se domlouvá zpravidla s duchovní správou jednotlivého zařízení - v každém ústavu poskytnou přesné informace, kdy a kde je možno kontaktovat příslušného kněze. Je-li to však možné, je lépe přijmout svátosti ještě před nástupem do nemocnice - tamní prostředí většinou neumožňuje potřebné soukromí a soustředění.

Společné slavení svátosti nemocných v našem kostele bývá pravidelně při mši svaté koncem doby adventní. Přesné informace se zveřejňují v nedělních ohláškách.