Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Fotogalerie farnosti

1. svaté přijímání 2019 - 19. květen 2019

Kurz výroby biblických postaviček - 1. červen 2018

Farní den - 27. květen 2018

Noc kostelů 2018 - 25. květen 2018

1. svaté přijímání 2018 - 13. květen 2018

Mikulášská besidka pro nejmenší - 2. prosinec 2017

Jáhenské svěcení - 24. červen 2017

Biřmování 2017 - 18. červen 2017

Noc kostelů 2017 - 9. červen 2017

1. svaté přijímání 2017 - 28. květen 2017

1. svaté přijímání 2016 - 5. červen 2016

Noc kostelů 2015 - 29. květen 2015

1. svaté přijímání 2015 - 24. květen 2015

Biřmování 2014 - 5. říjen 2014