Římskokatolická farnost u kostela

Nejsvětější Trojice Brno - Královo Pole

Interní sekce webu

Fotogalerie farnosti

Jáhenské svěcení - 24. červen 2017

Biřmování 2017 - 18. červen 2017

Noc kostelů 2017 - 9. červen 2017

1. svaté přijímání 2017 - 28. květen 2017

1. svaté přijímání 2016 - 5. červen 2016

Noc kostelů 2015 - 29. květen 2015

1. svaté přijímání 2015 - 24. květen 2015

Biřmování 2014 - 5. říjen 2014