Noc kostelů 2014

Program Noci kostelů 23.5.2014 v kostele Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli


Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let. (Gn 1,14)

Program akcí ostatních kostelů zapojených do projektu naleznete na www.nockostelu.cz.

 • 17:00-17:45 Program pro nejmenší v originálním podání Markéty Hanáčkové.
  Markéta Hanáčková s bohatými zkušenostmi z mateřských školek a klubů maminek zabaví nejmladší děti svými loutkami a jejich příběhy.
 • 17:30-18:00 Adorace za posvěcení našich rodin a povolání k duchovnímu stavu
  setkání s Ježíšem při vystavené nejsvětější svátosti
 • 18:00-18:20 Dětský chrámový sbor Trojlístek, řídí Dáša Kovářová
  Můžete je slyšet a zazpívat si s nimi každou sředu v 18:00 při dětské mši svaté.
 • 18:30-19:15 Mše svatá
 • 19:20-22:00 Komentovaná prohlídka varhan
  průběžná (po skupinkách) prohlídka prostoru chrámu a místních varhan, ukázka hry, zvuky rejstříků a představení projektu Varhany pro Královo Pole
 • 19:30-22:00 Projekce dokumentu Velké ticho (Die grosse Stille) Philipa Gröniga
  Jeden rok a den života komunity kláštera Grande Chartreuse.
 • 19:45-20:15 Prezentace restaurátorských prací na obrazech apoštolů - akademická malířka Renata Bartoňová
 • 20:30-22:00 Počátky a konec kartuziánského kláštera v Králově Poli
  dvojblok přednášek Zdeňka a Miloše Winklerových
 • 21:00-21:30 Vystoupení chrámového sboru s novým repertoárem - řídí Jan Hanáček
 • 22:00-22:30 komentované obrazové toulky farní minulostí
 • 22:50-23:00 Závěrečné požehnání a zakončení Noci kostelů 2014 v Králově Poli